You have not accepted cookies yet

This content is blocked. Please accept marketing cookies. You can do this here.

David Lunsingh Scheurleer

Project manager

Arcadis werkt in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat, aan de verbreding van de snelweg A27 tussen Houten en knooppunt Hooipolder. Dit project is onderdeel van de opgave Vervanging & Renovatie, waarbij Rijkswaterstaat de infrastructuur in Nederland verbeterd. Het doel is de doorstroming te verbeteren om zo files en sluipverkeer in de regio te verminderen. Arcadis leverde een grote bijdrage aan de contractvoorbereiding van twee contracten. Inmiddels zijn beide contracten succesvol aanbesteed en leveren we ondersteuning aan Rijkswaterstaat in de eerste fase van de twee-fasen aanpak.

Het gaat in totaal om het verbreden van een tracé van 47 kilometer met daarin vier grote bruggen. Hierbij worden de bestaande Merwedebrug, Hagesteinsebrug en Keizersveerbrug vervangen door nieuwe exemplaren. De Houtensebrug wordt verbreed. Arcadis werkte aan:

  • de uitvoer van diverse conditionerende en toestandsonderzoeken;
  • het ophalen van eisen bij stakeholders in de omgeving en de honorering daarvan;
  • het opstellen van deelontwerpen;
  • de contractvoorbereiding op basis van een Twee-fasen aanpak;
  • het implementeren van duurzaamheid in de contractteksten (o.a. uitvoeren MKI-berekeningen en opnemen eisen duurzaam materieel);
  • het ondersteunen van Rijkswaterstaat bij de aanbesteding op basis van de concurrentiegerichte dialoog.

Inzichten verbinden

Het project bestond uit zeer veel disciplines, zoals geotechniek, constructies, verhardingen, DVM, duurzaamheid, , vergunningen, milieu, stakeholdermanagement en contractenmanagement. Wij konden onze expertise goed kwijt in het verbinden van deze verschillende disciplines in dit unieke, grootschalige Vervaning & Renovatie-project.

In deze videoreeks vertellen collega's van Arcadis wat het werken aan dit project voor hen betekende.

Werken aan de snelweg A27-header

MINUTES

You have not accepted cookies yet

This content is blocked. Please accept Marketing cookies. You can do this here.
Werken aan de snelweg A27-header

MINUTES

You have not accepted cookies yet

This content is blocked. Please accept Marketing cookies. You can do this here.
Werken aan de snelweg A27-header

MINUTES

You have not accepted cookies yet

This content is blocked. Please accept Marketing cookies. You can do this here.

Neem contact op met {name} voor meer informatie & vragen

Arcadis gebruikt uw naam en e-mailadres alleen om uw vraag te beantwoorden. Meer informatie kunt u vinden in ons Privacy beleid.