You have not accepted cookies yet

This content is blocked. Please accept marketing cookies. You can do this here.

47

km lang traject

4

tunnels

Currently Viewing

De uitdaging

De A27 tussen Houten en knooppunt Hooipolder is een belangrijk onderdeel in het Nederlandse snelwegennetwerk. Momenteel zijn er echter te weinig rijbanen, waardoor automobilisten vaak in de file staan en het sluipverkeer voor overlast in de omgeving zorgt. Door de slechte doorstroming zijn er ook onvoldoende alternatieve routes beschikbaar bij calamiteiten, wat de bereikbaarheid voor hulpdiensten belemmert. Dit kan leiden tot levensbedreigende situaties.

Tegelijkertijd bevinden zich in dit gebied de vaste verblijfplaatsen van bedreigde dieren en groeien er zeldzame plantensoorten. Om gedegen compenserende maatregelen te kunnen nemen, was een uitgebreid ecologisch onderzoek nodig.

David Lunsingh Scheurleer

Meer informatie over dit project

Neem contact op met David Lunsingh Scheurleer, Project manager

De oplossing

Rijkswaterstaat maakt het 47 kilometer lange traject tussen Houten en het knooppunt Hooipolder breder met rijstroken of spitsstroken. Het knooppunt Hooipolder krijgt daarnaast een flinke opknapbeurt, waardoor ook de doorstroming van het verkeer op de A59 verbetert. De vier grote bruggen op dit traject worden gerenoveerd, verbreed of vervangen.


Veel technische disciplines

Onze experts maken twee contractdossiers die de balans tussen de verschillende technische uitdagingen in dit veelomvattende project bewaken. Het ene dossier behelst het noordelijke deel van het traject en het andere het zuidelijke deel. Met beide dossiers houden we rekening met het belang van de omgeving, de complexiteit en de onderlinge afhankelijkheid tussen de vele (technische) disciplines. Dat doen we door ons voortdurend af te vragen hoe een oplossing in één van de onderdelen bijdraagt aan de algehele doelstelling en wat de impact is van een vertraging binnen een bepaald onderdeel voor de totale projectplanning. Tegelijkertijd lossen onze ontwerpers de technische problemen op, waarbij we rekening houden met de wensen en overwegingen van de omgeving.

  • LEES MEER

    Natuurlijke omgeving
    Uiteraard verliezen we ook de natuurlijke omgeving niet uit het oog. Zo voerden we in de voorbereiding een uitgebreid ecologisch onderzoek uit, waarbij we in kaart brachten waar de beschermde dieren- en plantensoorten zich bevinden. Dit was een vervolg op het onderzoek dat al voor het tracébesluit plaatsvond, maar dit keer namen we ook al de eerste compenserende maatregelen. Hiermee zorgen we ervoor dat de beschermde dieren in het gebied voor aanvang van de werkzaamheden een alternatieve verblijfplaats krijgen. Denk daarbij aan vogelsoorten als de buizerd, maar bijvoorbeeld ook aan vleermuizen.


    Minder geluidsoverlast
    Voorts verbetert een scala aan maatregelen de leefkwaliteit voor de mensen in de omgeving. Zo komt er een fietspad voor de nieuwe Hagesteinsebrug, waardoor fietsers eenvoudiger de Lek kunnen oversteken. Dankzij de speciale asfalt- en geluidsschermen is er bovendien minder geluidsoverlast door verkeer. Daarnaast is er bijzondere aandacht voor de groene inpassing in de omgeving en is Fort Altena straks zelfs vanaf de A27 te bewonderen.

De impact

Automobilisten en vrachtverkeer zijn straks sneller op hun bestemming, want door de verbreding van de A27 tussen Houten en knooppunt Hooipolder behoren dagelijkse files tot het verleden. De weg kan straks ook de toenemende verkeerstromen in de toekomst aan en biedt voldoende alternatieve routes bij calamiteiten. De omgeving vaart er wel bij, want met de plannen van Rijkswaterstaat vermindert het sluipverkeer, krijgt de economie een boost en verbetert de leefbaarheid in de regio. Ook de natuurlijke omgeving blijft intact, omdat bedreigde planten- en diersoorten een nieuw plekje krijgen in de buurt van hun huidige verblijfplaats.Gerelateerde oplossingen

Meer informatie over dit project

Neem contact op en ontdek hoe wij jouw organisatie kunnen helpen de kwaliteit van leven te verbeteren.

David Lunsingh Scheurleer

Neem contact op met David Lunsingh Scheurleer voor meer informatie en vragen.

Project manager

Neem contact op met {name} voor meer informatie & vragen

Arcadis gebruikt uw naam en e-mailadres alleen om uw vraag te beantwoorden. Meer informatie kunt u vinden in ons Privacy beleid.