You have not accepted cookies yet

This content is blocked. Please accept marketing cookies. You can do this here.

Sofie Willems

Sustainability Advisory Lead

De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) geeft bedrijven een wettelijke verplichting om te rapporteren over hun duurzaamheid. Maar het draait om veel meer dan rapportage alleen. De CSRD stuurt aan op radicale verandering in de bedrijfsvoering en de manier waarop we omgaan met mensen en de planeet.

 

Wat is de CSRD en wat zijn ESRS?

De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) is een Europese wetgeving die sinds 5 januari 2023 van kracht is. Deze verplicht bedrijven om jaarlijks transparant te rapporteren over hun duurzaamheidsbeleid- en resultaten. Wat er precies in de rapportering moet staan, wordt per thema bepaald door de European Sustainability Reporting Standards (ESRS). Deze standaarden zijn op 31 juli door de Europese Commissie goedgekeurd. Met deze nieuwe richtlijn zullen ondernemingen beter met elkaar vergeleken en gemonitord worden op vlak van duurzaamheid.

 

Rapporteren is slechts één stukje van de puzzel

Rapporteren is eigenlijk pas de laatste stap in een veel groter proces. De Europese rapporteringsstandaarden (ESRS) vragen per materieel thema (een thema dat relevant is voor jouw bedrijf) een beschrijving van strategie, risico’s, kansen, beleid, acties, middelen, doelstellingen, (financiële) impact en metingen. Alles start dus met een duidelijke duurzaamheidsstrategie die elk thema systematisch aanpakt met doelen en roadmaps. Arcadis begeleidt klanten bij het opzetten van zo’n strategie die bij hen past en de CSRD-richtlijnen volgt.

 

CSRD-ready in 5 stappen

Wat kan jij als bedrijf nu al doen? De eerste stap is bepalen welke thema’s prioriteit zijn voor je onderneming via een materialiteitsanalyse. Vervolgens is het belangrijk om je huidige beheersmaatregelen en rapportage te vergelijken met de vereisten van de CSRD. Wat wordt er al gedaan? Wat wordt er verwacht? Wat schiet er nog tekort? Deze uitkomst vormt de basis voor een stappenplan dat de prioriteiten voor je bedrijf vastlegt. Waar er nog actie nodig is, worden per thema duidelijke doelstellingen en KPI’s opgesteld. In de laatste stap volg je de KPI’s verder op. Arcadis kan je in al deze stappen begeleiden en helpt je deze intensieve verplichtingen omzetten naar een echte meerwaarde voor het bedrijf.


De Corporate Sustainability Reporting Directive en de European Sustainability Reporting Standards geven op deze manier bedrijven de kans om duurzamer te worden, échte verandering door te voeren en hun leiderspositie in de markt te versterken.

 

Onze expertise

Arcadis heeft 20 jaar ervaring in het opstellen en implementeren van duurzaamheidsstrategieën en het verbeteren van bedrijfsprocessen. Bovendien zijn we internationaal aanwezig waardoor we je met lokale verankering op bedrijfsniveau kunnen begeleiden. In louter afvinken geloven we niet, wel in strategisch nadenken en de toegevoegde waarde vinden voor onze klanten zodat zij de leiders van morgen kunnen worden. Graag eens samenzitten om te zien wat we voor jou kunnen realiseren? Neem contact met ons op.