You have not accepted cookies yet

This content is blocked. Please accept marketing cookies. You can do this here.

20-30

min. zaoszczędzonych na podróży na terenie hrabstwa

17 000

dodatkowych podróży dziennie

11

kluczowych węzłów, które skorzystały na zwiększonej wydajności i mniejszym obciążeniu

Aktualnie przeglądane

Wyzwanie

Przez dekady Los Angeles pozostawało jednym z najbardziej zatłoczonych miast na świecie. Mimo to z powodu długiego czasu oczekiwania na przystankach i konieczności przesiadek wielu mieszkańców preferowało samodzielną podróż samochodem, co przyczyniało się do zwiększenia ruchu ulicznego, zatłoczenia i negatywnie wpływało na środowisko, a w dalszej perspektywie – na zrównoważony rozwój.

Aby zapewnić mieszkańcom Los Angeles bardziej powszechny dostęp do wydajnego transportu publicznego, zbudowano Regional Connector – podziemny tunel kolei miejskiej o długości ok. 3 km umożliwiający pasażerom wygodny i niewymagający przesiadek dojazd do miejsc pracy, szkół i ośrodków kultury, tak istotnych dla funkcjonowania miasta.

Aby zrealizować ten historyczny projekt, metro w Los Angeles wybrało firmę Arcadis do zarządzania budową nowego tunelu pod centrum miasta. Istotne było, aby dokonać tego w bezpieczny sposób nie stanowiący zagrożenia dla budynków i nie naruszający funkcjonowania tętniącej życiem dzielnicy biznesowej.

Rozwiązanie

Trwające 10 lat prace obejmowały wydrążenie dwóch tuneli o łącznej długości ponad 1800 metrów i średnicy 6,4 metra, a także trzech stacji podziemnych o długości 106 metrów. Są to stacje Little Tokyo/Arts District, Historic Broadway i Avenue Arts/Bunker Hill stanowiące część Regional Connector.

Podczas realizacji tego projektu firma Arcadis współpracowała z wieloma interesariuszami i organizacjami lokalnymi, aby zrozumieć potrzeby społeczności i stworzyć korzystny dla wszystkich plan. Zespół ocenił możliwość budowy tuneli i stacji podziemnych, dążąc jednocześnie do zminimalizowania wpływu prac na okolice stacji. Wzięto pod uwagę m.in. redukcję hałasu i wibracji w pobliżu Walt Disney Concert Hall oraz zapewnienie dostępu do restauracji i sklepów w okolicy Little Tokyo i określono najlepsze rozwiązanie dla każdego z wyzwań.

Wykorzystano metodę otwartego wykopu (cut and cover). Duży wykop został przykryty tymczasową betonową nawierzchnią, aby utrzymać ruch drogowy podczas budowy stacji Little Tokyo/Arts District i Historic Broadway. Dzięki temu zachowano dostęp do lokalnych usług, a zespół mógł wydrążyć przestrzeń na nowe stacje, podczas gdy mieszkańcy mogli nadal bezpiecznie podróżować. Podczas drążenia łączącej dwie linie stacji Historic Broadway zastosowano nową metodę austriacką (sequential excavation method, SEM). Dzięki niej budowa stacji nie zakłócała ruchu, dostępności usług komunalnych ani funkcjonowania obiektów na powierzchni.  

Podczas planowania zespół wykorzystywał również rozwiązania cyfrowe, takie jak modelowanie ruchu, aby zrozumieć wzorce ruchu drogowego i zmniejszyć zakłócenia powodowane przez prace budowlane. Dzięki temu modelowi mogli zwizualizować wpływ prac na ruch wzdłuż Flower Street, głównej arterii centrum Los Angeles, i dokonać odpowiednich poprawek.

Wpływ

Otwarty obecnie węzeł Regional Connector zrewolucjonizował podróż przez Los Angeles zarówno dla mieszkańców, jak i dla odwiedzających. Nowy system zapewnia wygodniejszy i bardziej sprawiedliwy dostęp do bogatej oferty kulturalnej miasta, w tym ośmiu trwałych dzieł sztuki stworzonych w ramach programu Metro Art, zdobiących każdą z nowych stacji.

Szacuje się, że dzięki nowemu systemowi liczba przejazdów metrem wzrośnie o 17 000 każdego dnia, zmniejszając liczbę samochodów na ulicach o kilka tysięcy, co ograniczy zatłoczenie miasta i emisję gazów cieplarnianych.


Wykorzystane możliwości

Chcesz zgłębić temat?
Proponujemy inne ciekawe materiały.

Skontaktuj się z {name}, aby uzyskać więcej informacji

Arcadis wykorzysta Twoje nazwisko i adres e-mail wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce prywatności