You have not accepted cookies yet

This content is blocked. Please accept marketing cookies. You can do this here.

1 800

działek będących własnością EPFIF, z których tylko połowa jest zagospodarowana

Aktualnie przeglądane

Wyzwanie

Zadaniem Établissement Public Foncier d'IIe-de-France (EPFIF) jest rozwiązywanie problemów związanych z niskim standardem życia w IIe-de-France oraz rozwijanie gospodarki regionu. W tym celu na nabytych przez EPFIF gruntach budowane są przystępne cenowo mieszkania dla lokalnych społeczności.

Kiedy jednak EPFIF nabywa ziemię, potrzeba średnio pięciu lat na przeprowadzenie badań i stworzenie projektu budowlanego, zanim będzie można rozpocząć prace. Przez ten długi okres działki, często położone w centrach miast, pozostają niewykorzystane.

EPFIF dostrzegł w tym szansę na przyczynienie się do transformacji energetycznej poprzez zainstalowanie tymczasowych farm słonecznych na swoich niezagospodarowanych działkach. Plan budowy tych farm słonecznych powstał przede wszystkim dzięki dotacjom publicznym.

Rozwiązanie

Działki EPFIF są mniejsze niż te, które są zwykle wykorzystywane pod farmy słoneczne. To z kolei pozwala jedynie na skromną produkcję energii elektrycznej. Ponadto plan ten wymaga pewnej elastyczności, ponieważ panele fotowoltaiczne muszą być przenoszone co pięć lat przed rozpoczęciem prac na przyszłym placu budowy. Dlatego też EPFIF zwrócił się do Arcadis z prośbą o przeprowadzenie badań rozpoznawczych dotyczących instalacji i eksploatacji tymczasowych farm słonecznych.

Zadaniem Arcadis jest przeprowadzenie badań technicznych, uwzględniających specyfikę każdej działki oraz znalezienie sposobów podłączenia farm słonecznych do sieci elektrycznej. Ponieważ każda gmina ma swoje własne zasady planowania, które regulują instalację paneli słonecznych, Arcadis przeprowadza również analizy prawne i regulacyjne. Arcadis zajmuje się także badaniami ekonomicznymi pozwalającymi określić, które działki będą mogły być wykorzystane do realizacji opłacalnego projektu. Co więcej, Arcadis pomaga EPFIF w tworzeniu farm, w szczególności w wyborze gruntów oraz wykonawców zajmujących się instalacją i transportem paneli słonecznych.

Takiego projektu we Francji jeszcze nie było. Arcadis współpracuje z EPFIF, aby wprowadzać innowacje i odkrywać nowe możliwości budowania bardziej zrównoważonych miast.

Wpływ

Tymczasowe farmy słoneczne pozwolą zaopatrzyć francuską sieć energetyczną w zieloną energię, zaspokajając tym samym potrzeby energetyczne mieszkańców Ile-de-France.

Ponadto, lokalni politycy nie będą już musieli tłumaczyć swoim wyborcom, dlaczego w ich okolicy znajdują się niewykorzystane grunty. Zamiast pustych działek, lokalni mieszkańcy zobaczą nowe, produkujące zieloną energię i tworzące miejsca pracy działania, które będą miały miejsce przed rozpoczęciem budowy w ramach przyszłych projektów.


Wykorzystane możliwości

Skontaktuj się z {name}, aby uzyskać więcej informacji

Arcadis wykorzysta Twoje nazwisko i adres e-mail wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce prywatności