You have not accepted cookies yet

This content is blocked. Please accept marketing cookies. You can do this here.

2050

Plany działania do uzyskania zerowej emisji netto

35%

Redukcja emisji korporacyjnych do 2030 r. w porównaniu z poziomem bazowym z 2019 r.

60%

Zmniejszenie intensywności zużycia energii w całym budynku w nowych inwestycjach do 2030 r.

Currently Viewing

Wyzwanie

Budynki ze względu na zużycie energii, wykorzystanie materiałów budowlanych i procesy budowlane przyczyniają się do emisji dwutlenku węgla. Biorąc pod uwagę, że kwestie środowiskowe, społeczne i ładu korporacyjnego (ESG) są bardzo ważne, a rosnące ceny energii skłaniają właścicieli nieruchomości do inwestowania w ekologiczne rozwiązania, deweloper HB Reavis chce zrealizować swoje zobowiązanie dotyczące zerowej emisji netto do 2050 roku.

Pierwszym krokiem HB Reavis jest opracowanie programu net zero, który pokaże klientom, partnerom biznesowym i inwestorom, w jaki sposób firma buduje i obsługuje aktywa w sposób wspierający priorytety ESG i net zero. Aby to osiągnąć firma HB Reavis potrzebowała przeanalizować procesy swoich emisji gazów cieplarnianych (GHG) w porównaniu z innymi firmami, zarówno podczas budowy, jak i eksploatacji. Analizy te zostaną wykorzystane do ustalenia planów realizacji celów zerowej emisji netto do 2050 r., a także do publicznego ujawniania postępów w zakresie wyników ESG .

Rozwiązanie

Arcadis współpracuje z HB Reavis jako partner wdrożeniowy, wspierając zespół w tworzeniu strategii i celów zerowej emisji netto i dekarbonizacji, a także w projektowaniu programów, w tym planów osiągnięć oraz interwencji w zakresie raportowania i zaangażowania.

Nasz zespół obliczył emisje gazów cieplarnianych HB Reavis w zakresie emisji 1, 2 i 3 stopnia z własnych nieruchomości i operacji oraz pośrednie emisje w łańcuchu wartości i wykorzystał je do opracowania strategii dekarbonizacji i kompensacji w celu wsparcia planowanego zobowiązania firmy do zerowej emisji netto. Dostarczyliśmy również ocenę istotności w celu wsparcia sprawozdawczości zgodnej z ramami Global Reporting Initiative i GRESB Real Estate.

  • CZYTAJ WIĘCEJ

    W całym projekcie wykorzystaliśmy naszą wiedzę z Polski, Wielkiej Brytanii, Holandii i Stanów Zjednoczonych, ściśle współpracując z klientem, aby zrozumieć jego unikalny, zintegrowany model biznesowy i zidentyfikować możliwości redukcji emisji we wszystkich zakresach, w tym emisji dwutlenku węgla. Obejmowało to ocenę potencjału redukcji emisji dwutlenku węgla i wykonalności ich projektów i aktywów, w tym między innymi powietrznych pomp ciepła, wykorzystania energii słonecznej na miejscu, elektryfikacji floty, opcji projektowania strukturalnego i niskoemisyjnych materiałów budowlanych.


    Nasz zespół pomógł HB Reavis w ustaleniu krótko i długoterminowych celów, a także zapewnił plan działania wspierający te cele w portfelach nieruchomości w każdym kraju, w którym firma prowadzi działalność. Zwieńczeniem naszej pracy był solidny program zerowej emisji netto, który pomógł HB Reavis utrzymać pozycję wiarygodnego dewelopera, dbającego o interesy swoich interesariuszy.

Wpływ

Wspierając zobowiązanie HB Reavis do zerowej emisji dwutlenku węgla za pomocą kompleksowego i praktycznego programu ESG i zerowej emisji dwutlenku węgla, pomagamy im zmniejszyć ślad węglowy, co nie tylko jest korzystne dla środowiska, ale także wyróżnia firmę w coraz bardziej konkurencyjnej branży. Ostatecznie plan HB Reavis jest ukierunkowany na poprawę jakości życia w społecznościach, w których działa, a poprzez zmniejszenie emisji dwutlenku węgla wspiera bardziej zrównoważoną przyszłość dla wszystkich.


Zastosowane rozwiązania

Skontaktuj się z {name}, aby uzyskać więcej informacji

Arcadis wykorzysta Twoje nazwisko i adres e-mail wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce prywatności