You have not accepted cookies yet

This content is blocked. Please accept marketing cookies. You can do this here.

1800

percelen die eigendom zijn van EPFIF, waarvan slechts de helft wordt bewoond

Op dit moment bekeken

De uitdaging

Établissement Public Foncier d’IIe-de-France (EPFIF) heeft tot taak om de leefomstandigheden in Île-de-France aan te pakken en de economie van de regio te ontwikkelen. Om dit te realiseren, bouwt het betaalbare huisvesting voor lokale gemeenschappen op de grond die het verwerft.

Wanneer het EPFIF echter grond verwerft, duurt het gemiddeld vijf jaar om studies uit te voeren en een bouwproject vast te stellen voordat met de werkzaamheden kan worden begonnen. Gedurende deze lange periode worden de percelen, die vaak in het hart van de steden liggen, ongebruikt gelaten.

EPFIF zag dit als een kans om bij te dragen aan de energietransitie, door tijdelijke zonneparken te plaatsen op de onontwikkelde percelen. . Het plan voor de bouw van deze zonneparken is met name dankzij overheidssubsidies tot ontwikkeling gekomen.

De oplossing

De percelen van EPFIF zijn kleiner dan wat doorgaans voor zonneparken wordt gebruikt. Het directe gevolg hiervan is dat slechts bescheiden opwekking van elektriciteit mogelijk is. Bovendien vereist het plan enige flexibiliteit, omdat de fotovoltaïsche panelen om de vijf jaar moeten worden verplaatst voordat wordt begonnen aan een toekomstige bouwplaats. Daarom heeft het EPFIF de expertise van Arcadis ingewonnen om een verkennend onderzoek uit te voeren naar de installatie en exploitatie van tijdelijke zonneparken.

Arcadis zal technisch onderzoek uitvoeren, waarbij gekeken zal worden naar de specifieke kenmerken van elk perceel en naar manieren om de zonneparken te verbinden met het elektriciteitsnet. Omdat elke gemeente zijn eigen regelgeving heeft met betrekking tot planning van installatie van zonnepanelen, voert Arcadis ook onderzoek uit naar wet- en regelgeving. . Arcadis is ook belast met economische studies om te bepalen welke percelen een rendabel project kunnen ondersteunen. Ten slotte helpt Arcadis EPFIF bij het opzetten van de parken, met name bij het selecteren van de grond en het kiezen van de aannemers voor de installatie en het transport van zonnepanelen.

Een dergelijk project is in Frankrijk nog nooit eerder gerealiseerd. Arcadis werkt samen met EPFIF om te innoveren en nieuwe mogelijkheden te verkennen om steden duurzamer te maken.

De impact

De tijdelijke zonneparken zullen groene energie gaan leveren aan het Franse elektriciteitsnet, waardoor wordt voorzien in de energiebehoeften van de bewoners van Île-de-France.

Bovendien hoeven lokale politici hun kiezers niet langer uit te leggen waarom er ongebruikt grondgebied in hun regio ligt. In plaats van braakliggende terreinen zullen de omwonenden nieuwe, groene energieproducerende en werkgelegenheid creërende activiteiten zien plaatsvinden voordat de bouw van toekomstige projecten begint.


Gebruikte mogelijkheden

Neem contact op met {name} voor meer informatie & vragen

Arcadis gebruikt uw naam en e-mailadres alleen om uw vraag te beantwoorden. Meer informatie kunt u vinden in ons Privacy beleid.