You have not accepted cookies yet

This content is blocked. Please accept marketing cookies. You can do this here.

90 km

zamodelowanych cieków

100 km

zamodelowanej sieci opadowej

Currently Viewing

Wyzwanie

W Polsce większość kanalizacji opadowej oraz przepustowość cieków nie są przystosowane do dużych opadów, przez co w konsekwencji dochodzi do powodzi błyskawicznej. Z uwagi na zmiany klimatyczne, powódź błyskawiczna jest coraz częściej spotkanym zjawiskiem w Polsce, dlatego celem projektu było wskazanie skutecznych rozwiązań zabezpieczających Rzeszów i okolice przed jej skutkami.

Rozwiązanie

Zastosowaliśmy modelowanie hydrauliczne cieków i kanalizacji obciążonych opadem nawalnym. Za pomocą modelowania wyznaczyliśmy obszary zagrożone zalaniem oraz przepełnione kolektory i studzienki kanalizacyjne. To pozwoliło dobrać odpowiednie rozwiązania, które również zostały zamodelowanie w celu sprawdzenia ich skuteczności.

Wpływ

Dzięki zastosowanym narzędziom stworzyliśmy koncepcję ochrony przed powodzią błyskawiczną dla Rzeszowa i okolic. Wskazaliśmy potrzebę budowy zbiorników retencyjnych, zwiększenia przepustowości koryt, zwiększenia średnic kolektorów. Zaproponowaliśmy również błękitno-zielone rozwiązania zwiększające retencyjność zlewni, co przekłada się na mniejszy odpływ do sieci i cieków.


Nasze usługi

Skontaktuj się z {name}, aby uzyskać więcej informacji

Arcadis wykorzysta Twoje nazwisko i adres e-mail wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce prywatności