You have not accepted cookies yet

This content is blocked. Please accept marketing cookies. You can do this here.

Aktualnie przeglądane

Kształtujemy bardziej zrównoważoną przyszłość poprzez nasze usługi doradcze w zakresie zagadnień środowiskowych, społecznych oraz ładu korporacyjnego w odniesieniu do działalności, produktów i łańcucha dostaw. Rosnące oczekiwania różnych interesariuszy, szczególnie wobec producentów i inwestorów, w zakresie ujawnień danych środowiskowych, społecznych oraz związanych z ładem korporacyjnym, powodują konieczność zadbania o te obszary i wykazanie się transparentnością. Arcadis odpowiada na oczekiwania rynku i realizuje szereg projektów związanych ze sprawozdawczością ESG zgodnie z różnymi wymaganiami.


Nasze usługi obejmują:

  • Opracowanie raportów zgodnie z dyrektywą CSRD (sprawozdawczość w zakresie zrównoważonego rozwoju);
  • Raportowanie ESG;
  • Przygotowanie raportów ESG due dilligence dla potrzeb realizacji transakcji na rynku nieruchomości komercyjnych;
  • Obliczenia śladu węglowego;
  • Opracowanie strategii zrównoważonego rozwoju;
  • Opracowanie strategii dekarbonizacji;
  • Ekspertyzy w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym (circular economy);
  • Doradztwo w zakresie celów i planów na rzecz zrównoważonego rozwoju.
Josh Nothwang

Więcej o tym rozwiązaniu

Connect with Josh Nothwang for more information & questions.

Skontaktuj się z: Josh

Wybrane projekty

Dowiedz się, jak we współpracy z klientami realizujemy ich cele i poprawiamy ich jakość życia.

Nasze spostrzeżenia

Poznaj nasze najnowsze badania i przeczytaj wiadomości oraz opinie ekspertów.

Więcej o tym rozwiązaniu

Josh Nothwang

Więcej informacji i odpowiedzi na pytania udzieli Josh Nothwang.

Josh Nothwang, Global Director for Sustainability Advisory

Skontaktuj się z: Josh
Frank Goossensen

Więcej informacji i odpowiedzi na pytania udzieli Frank Goossensen.

Frank Goossensen, Global Sales Director, Resilience

Skontaktuj się z: Frank

Skontaktuj się z {name}, aby uzyskać więcej informacji

Arcadis wykorzysta Twoje nazwisko i adres e-mail wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce prywatności