You have not accepted cookies yet

This content is blocked. Please accept marketing cookies. You can do this here.

Ujawnianie informacji na temat zrównoważonego rozwoju ma kluczowe znaczenie dla budowania reputacji firmy, spełniania oczekiwań interesariuszy, umożliwiania lepszego dostępu do kapitału i dzielenia się najważniejszymi wynikami. W coraz większym stopniu staje się to obowiązkowym wymogiem ze strony organów regulacyjnych, co dodatkowo napędza nacisk na firmy, aby ujawniały zrównoważone i przejrzyste informacje na temat zrównoważonego rozwoju.Raportowanie zrównoważonego rozwoju i zaangażowanie interesariuszyDostrzegamy potrzebę stałej oceny i angażowania się w zrównoważony rozwój w sferze gospodarczej, środowiskowej i społecznej — nie tylko w celu uzyskania pewności, że organizacja wywiązuje się ze swoich zobowiązań w zakresie zrównoważonego rozwoju, ale także w celu zaspokojenia potrzeb interesariuszy. Nasz zespół przeprowadza ocenę znaczenia i sposobów zwiększenia zaangażowania interesariuszy, opracowuje raport nt. zrównoważonego rozwoju i odpowiedzi na ewentualne zapytania, a także przeprowadza analizę i przegląd polityki, aby wspierać organizację w ujawnianiu informacji i podejmowaniu decyzji.

Pomagamy angażować interesariuszy i informować ich o postępach w następujący sposób:

  • Ocena znaczenia i sposobów zwiększenia zaangażowania interesariuszy
  • Analiza luk w ramach raportowania/odpowiedzi i próbna punktacja
  • Strategia publikowania, opracowywanie i projektowanie raportów (np. CSRD, GRI, PRI, SASB, TCFD, UNGC)
  • Opracowywanie odpowiedzi (CDP, DJSI, EcoVadis, GRESB, ISS, MSCI)
  • Analiza i przegląd zgodności z przepisami i polityką
Josh Nothwang

Porozmawiaj z ekspertem

Połącz się z: Josh Nothwang, Global Director for Sustainability Advisory

Joanna Plaisant

Więcej informacji i odpowiedzi na pytania udzieli Joanna Plaisant.

Joanna Plaisant, Strategic Partnership and Sustainability Director

Josh Nothwang

Więcej informacji i odpowiedzi na pytania udzieli Josh Nothwang.

Josh Nothwang, Global Director for Sustainability Advisory

Skontaktuj się z {name}, aby uzyskać więcej informacji

Arcadis wykorzysta Twoje nazwisko i adres e-mail wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce prywatności