You have not accepted cookies yet

This content is blocked. Please accept marketing cookies. You can do this here.

Ryzyko klimatyczne jest ryzykiem inwestycyjnym, a uczestnicy rynku są w znacznym stopniu zainteresowani zrozumieniem wielkości i zakresu tego ryzyka. Priorytetem biznesowym jest zrozumienie ryzyka, jakie zmiany klimatyczne stawiają przed organizacjami, oraz sposobów ich łagodzenia i ujawniania informacji zgodnie z wytycznymi TCFD (Task Force on Climate Related Financial Disclosures).Ryzyko klimatyczne i raportowanieRządy na całym świecie wprowadzają przepisy związane z klimatem i wymogami w kwestii raportowania. Ocena ryzyka klimatycznego daje pewność, że Twoja firma spełnia dynamicznie zmieniające się przepisy, oraz chroni ją przed potencjalnymi grzywnami i konsekwencjami prawnymi.

Nasze możliwości w zakresie oceny i raportowania ryzyka klimatycznego obejmują ocenę czynników fizycznych oraz związanych z transformacją, wspieranie firm w łagodzeniu skutków klimatycznych oraz planowaniu adaptacji, jak również w raportowaniu zgodnie z wytycznymi TCFD (Task Force on Climate Related Financial Disclosures).

W ramach współpracy z Twoją organizacją:

1. Oceniamy ryzyko poprzez analizę scenariuszy.

2. Łączymy ważne zagrożenia klimatyczne z zagrożeniami dla działalności gospodarczej.

3. Rekomendujemy lepsze metody zarządzania oraz plany adaptacji i transformacji.

4. Obliczamy zwrot z inwestycji związanych z łagodzeniem czynników ryzyka.

5. Zapewniamy stabilność finansową i dostęp do kapitału w ramach krótko- i długoterminowego planowania finansowego.

Kaylee  Shalett

Porozmawiaj z ekspertem

Połącz się z: Kaylee Shalett, Global Technical Director - Sustainability Advisory

Porozmawiaj z ekspertem

Aby uzyskać informacje o projektach, propozycje ofertowe i wyceny, prosimy o kontakt. Połączymy Państwa z odpowiednią osobą.

Kaylee  Shalett

Więcej informacji i odpowiedzi na pytania udzieli Kaylee Shalett.

Global Technical Director - Sustainability Advisory

Skontaktuj się z {name}, aby uzyskać więcej informacji

Arcadis wykorzysta Twoje nazwisko i adres e-mail wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce prywatności