You have not accepted cookies yet

This content is blocked. Please accept marketing cookies. You can do this here.

Podczas konferencji ONZ COP15 w Montrealu pod koniec 2022 r. uświadomiono sobie, że zasoby naturalne naszej planety naprawdę są na wyczerpaniu. Niemniej jednak zdrowa bioróżnorodność ma kluczowe znaczenie dla gospodarki światowej.


Rozwiązania oparte na przyrodzie


Nowe regulacje i inicjatywy, takie jak dyrektywa w sprawie raportowania przez przedsiębiorstwa informacji nt. zrównoważonego rozwoju (CSRD) i grupa robocza ds. ujawniania informacji finansowych związanych z naturą (TNFD), oznaczają, że zarówno rządy, jak i inwestorzy coraz częściej oczekują priorytetowego traktowania bioróżnorodności w strategii każdej organizacji.

Arcadis świadczy szereg usług w tym zakresie dla klientów z różnych sektorów.

Oferujemy między innymi następujące usługi:  

  • Ocena znaczenia i poziomu wyjściowego bioróżnorodności oraz oceny ryzyka
  • Przygotowanie do ujawniania informacji (SBTN, TNFD), ustalanie celów i raportowanie (CSRD)
  • Plany działania, kalkulacje kosztów i rozwiązania oparte na przyrodzie
Magdalena Polus

Porozmawiaj z ekspertem

Połącz się z: Magdalena Polus, Starszy Specjalista ds. Środowiska w Arcadis | Senior Environmental Specialist at Arcadis

Porozmawiaj z ekspertem

Aby uzyskać informacje o projektach, propozycje ofertowe i wyceny, prosimy o kontakt. Połączymy Państwa z odpowiednią osobą.

Magdalena Polus

Więcej informacji i odpowiedzi na pytania udzieli Magdalena Polus.

Starszy Specjalista ds. Środowiska w Arcadis | Senior Environmental Specialist at Arcadis

Skontaktuj się z {name}, aby uzyskać więcej informacji

Arcadis wykorzysta Twoje nazwisko i adres e-mail wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce prywatności