• Services: Verkeer en Vervoer, Strategie Advies, Master Planning
  • Sectoren: Publieke Sector, Rijkswaterstaat, Aannemers, Power

Verkenning CO2-reductiestrategie RWS

Nederland - Het Ministerie van Infrastructuur & Milieu streeft naar een toekomst in 2030 met een klimaat-neutrale en zo circulair mogelijke, Grond-, Weg- en Waterbouw (GWW) sector. Rijkswaterstaat (RWS) is onder het ministerie verantwoordelijk voor aanleg en onderhoud van Nederlandse wegen, vaarwegen en hoogwaterbescherming. De strategie die RWS kiest is binnen de ambitie van het Ministerie daarom een belangrijke factor.

2030

Aanleg en onderhoud in de GWW-sector klimaatneutraal

Op weg naar klimaatneutraal

Om RWS een reductiestrategie op te zetten heeft Arcadis de contouren uitgetekend. De gedane analyses en adviezen over de benodigde technische, proces- en inkoopmaatregelen richtten zich erop de doelstellingen en mijlpalen hanteerbaar te maken. Met behulp van concrete doelstellingen en een gestructureerde aanpak is in onze optiek het eindperspectief haalbaar. 

Specifiek vroeg RWS ons om te helpen bij het opzetten van een overkoepelende langetermijnstrategie ten aanzien van CO2-reductie in de aanleg en onderhoud. Eerste stap hierin was het uitvoeren van zogenaamde ketenanalyses, om de emissies van aannemers en toeleveranciers in de keten beter inzichtelijk te maken; dit heet in de CO2- terminologie ook wel scope 3. Om tot een goede strategie te komen ontbrak het aan inzicht in het reductiepotentieel in scope 3; het gaat dan bijvoorbeeld om de CO2-reducties die te behalen zijn via technische innovaties op het gebied: asfalt, beton en grondverzet. Ook een inkoopstrategie om die bewuste innovaties uit de markt te kunnen halen is daar nuttig bij. 

Een complexe vraag waarbij gedetailleerd inzicht nodig was in de CO2-emissies vanuit: het huidige materieel- en materieelgebruik door aannemers, het reductiepotentieel in de keten, het inkoopproces en de lopende initiatieven en werkprocessen binnen RWS. In deze opgave is nauw samengewerkt met BAM Infraconsult, welke een cruciale bijdrage leverden aan de ketenanalyses.

Verder was er behoefte aan visie en inzicht in de trends en ontwikkelingen op gebied van energie en klimaat. De energietransitie is bijvoorbeeld van grote invloed op de haalbaarheid van klimaatdoelstellingen. De relevante trends en ontwikkelingen hebben wij globaal in kaart gebracht.

Projectaanpak

De gunning van de opdracht en het succes van het project leunde onder andere op de voorgestelde gestructureerde aanpak. Hierin zijn een aantal verschillende werksporen parallel uitgevoerd die uiteindelijk samenkwamen in een selectie van scenario’s om de doelstelling te behalen. In een compact en specialistisch team werden door ons de verschillende onderdelen onderzocht en uitgewerkt. 
Met deze aanpak is de complexe vraag van RWS goed uiteengerafeld en vertaald naar een eerste strategie-opzet. Klimaatneutraal opereren in aanleg en onderhoud in 2030 is voor RWS hiermee een stapje dichterbij gekomen.


Resultaten

2030

Aanleg en onderhoud in de GWW-sector klimaatneutraal

Vragen over dit project

Esther Heijink

Senior Adviseur Duurzame Infrastructuur +31 (0)6 2706 1307 Stel mij een vraag
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.