• Services: Kosten- en Commercieel Management, Realisatie met garantie, Kostenbeheer, Realisatie met garantie, Cost Management
  • Sectoren: Productie en Industrie, Power

Sloop kantoren en herinrichten buitenruimte TenneT

Voorburg - Netwerkbeheerder TenneT centraliseert het besturingscentrum van het electriciteitsnetwerk en stoot daarom de huisvesting in Voorburg af. Omdat herontwikkeling van deze locatie niet mogelijk is, zijn de kantoorgebouwen gesloopt en is de buitenruimte opnieuw ingericht. Door het kantoorgebouw daarbij constructief te ontvlechten van het te handhaven 150kV station waarborgt TenneT daarmee de levering van een deel van de elektriciteit in Nederland.

Klasse A

Risicobeheersing klasse A risico locatie

Duurzaam

Duurzame renovatie

Sloop van gebouwen van TenneT in Voorburg met behoud van de stroomvoorziening vanuit een 150kV station

Op de locatie in Voorburg bevinden zich een middenspanningsstation van Stedin en een 150kV station van TenneT. Omdat Tennet de aangrenzende huisvesting niet meer gebruikt staan de kantoren en opslagruimten leeg. Naast de slechte economische omstandigheden is de locatie niet geschikt voor herontwikkeling door de ligging tussen een snelweg, spoorlijnen en een woonwijk. 

Enkele jaren later besluit TenneT om het negen verdiepingen tellende kantoorgebouw (incl. souterrain/kelder) en drie bijgebouwen bestaande uit kantoren, werkplaats, magazijn en garage duurzaam te laten slopen en af te voeren. Het kantoorgebouw is daarbij constructief ontvlecht zodat het 150kV station blijft functioneren. 

Na de sloop is de buitenruimte van TenneT opnieuw ingericht. De gevels en daken van het middenspanningsstation zijn hersteld, er is een nieuwe voorzetgevel geplaatst en het station is voorzien van een nieuwe entree. Elektrotechnische- en werktuigbouwkundige installaties zijn ontkoppeld en opnieuw aangesloten. Het buitenterrein is functioneel ingericht met een parkeerterrein en een cultuurtechnische inrichting op basis van de Green Deal.


Klasse A risico

Door de bedrijfsactiviteiten en de ligging, betreft de locatie een klasse A risico locatie. De sloopwerkzaamheden hebben daarom onder strikte en maximale veiligheidsregels plaatsgevonden met minimale overlast door trillingen, geluid en stof. Om de werking van het 150 kV station te beschermen, zijn diverse maatregelen genomen. Zo wordt onder andere geborgd dat de vele kabels en leidingen in het terrein en de directe omgeving niet beschadigen. Naast een  uitgebreide asbestinventarisatie en asbestsanering zijn ondergrondse sloop- en grondwerkzaamheden volgens de eisen van het bodembesluit uitgevoerd.     
Overige werkzaamheden zijn onder meer: bodem en grondwateronderzoek, flora en fauna onderzoek, verzorgen sloopmeldingen, aanvragen en verkrijgen omgevingsvergunning bevoegd gezag, opstellen van een integraal sloop-, veiligheids- en kwaliteitsplan en engineering van de herstelwerkzaamheden.

In een eerder stadium heeft TenneT aan Arcadis gevraagd om een kostencalculatie op te stellen voor de sloop van de opstallen. Daarna heeft Arcadis het project uitgevoerd. Het risico is door ons gedragen, zodat TenneT daar geen omkijken naar had. Verder heeft Arcadis het integrale project- risico en omgevingsmanagement verzorgd, dit laatste aspect heeft plaats gevonden in nauwe afstemming met RWS, ProRail, gemeente Voorburg en buurtbewoners.

Resultaten

Klasse A

Risicobeheersing klasse A risico locatie

Duurzaam

Duurzame renovatie

Continuïteit

Continuïteit electriciteitsvoorziening

Vragen over dit project

Jos van Berlo

Senior projectmanager Urban Design +31 (0)6 2706 1619 Stel mij een vraag
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.