You have not accepted cookies yet

This content is blocked. Please accept marketing cookies. You can do this here.

10 jaar

VMaas beheerconsessie

3+3

Marktpartijen + Samenwerkingspartners

1000 eisen

Waaraan voor de gunning is voldaan

Currently Viewing

De uitdaging

Provincie Noord-Holland is overgestapt naar prestatiegericht regievoeren van het verkeersmanagement als dienst (VMaaS) voor de provinciale wegen. Hiervoor hebben zij heldere beleidsdoelen vastgelegd waarin staat wat er met verkeersmanagement moet worden bereikt. De provincie stuurt op het behalen van de doelen, een marktpartij houdt op basis van deze doelstellingen het verkeer veilig, schoon en slim. VMaas is in Nederland op deze schaal nog niet eerder op de markt gebracht, het is pionieren.

Gerben Quirijns

Meer informatie over dit project

Neem contact op met Gerben Quirijns, Projectdirecteur ATEam

De oplossing

Na een succesvolle proefperiode is de ‘oude’ provinciale verkeerscentrale afgebouwd en gesloten. In 2023 heeft de transitie plaatsgevonden. Het verkeersmanagement van de provincie is voor tien jaar de verantwoordelijkheid van ATEam, een samenwerking van Arcadis, Trigion en Equans. Het contract is binnen de landelijke raamovereenkomst ‘iDiensten’ uitgevraagd door Provincie Noord-Holland, mede namens de provincies Utrecht, Flevoland, Zeeland en Overijssel en de gemeenten Almere, Zwolle, Leiden, Dordrecht en Deventer en in samenwerking met het ministerie van IenW en CROW.

Het verkeersmanagement bestaat uit het monitoren van de provinciale wegen met camera’s en de nauwkeurige voertuigdata van meer dan 2,5 miljoen dagelijkse Flitsmeistergebruikers. Waar knelpunten optreden, kan er op basis van data en algoritmes snel ingegrepen worden met de controle op verkeerslichten, weginformatieborden of via ‘in-car’ informatie. Het werk wordt uitgevoerd vanuit de Monitoring- en Responscentrale van Trigion in Schiedam. De doorontwikkeling van systemen, applicaties, processen en prestaties evenals jaarlijkse innovatie op aangeven van de provincie en het ATEam zelf, zijn onderdeel van de periodieke vaste vergoeding.

ATEam en de provincie hanteren een structurele ‘Plan, Do, Check, Act Cycle’ om zo permanent inzicht te hebben in de prestaties van VMaaS, de status van de eigen objecten van de provincie en om gezamenlijk structureel te blijven verbeteren.

De impact

Provincie Noord-Holland realiseert met VMaaS een meer prestatiegerichte bijdrage met verkeersmanagement, tegen lagere maandelijkse kosten. De medewerkers van de provincie richten zich op twee kerntaken: uitvoering van beleid en regievoering. De steeds complexer wordende middelen en applicaties, beheren en ontwikkelen ze niet meer zelf en ook weginspecteurs aansturen is niet meer hun verantwoordelijkheid. Centralisatie van verkeersmanagement bij marktpartijen beantwoordt het toenemende tekort aan deskundigheid op de arbeidsmarkt. Partijen zoals Arcadis hebben de afgelopen jaren hierin veel kennis opgebouwd. Die kennis is breed in te zetten en binnen de contractafspraken is er ruimte om te innoveren.

De provincie blijft eigenaar van objecten zoals (intelligente) verkeerslichten, DRIP’s, camera’s en lussen. De datacommunicatieverbindingen met deze objecten zijn wel onderdeel van de iDienst VMaaS. De provincie gaat na of in de toekomst publiek eigendom van de objecten nodig blijft. ATEam beheert de komende tien jaar lang alle verkeersmanagement van Provincie Noord-Holland. In de uitvoering werkt ATEam samen met partners Be-Mobile, Enai en Griffid. De opdracht met een looptijd van tien jaar is momenteel de meest omvangrijke en integrale dienst op dit gebied in de Nederlandse markt.


Gerelateerde oplossingen

Meer informatie over dit project

Neem contact op en ontdek hoe wij jouw organisatie kunnen helpen de kwaliteit van leven te verbeteren.

Gerben Quirijns

Neem voor meer informatie en vragen contact op met Gerben Quirijns.

Projectdirecteur ATEam

Neem contact op met {name} voor meer informatie & vragen

Arcadis gebruikt uw naam en e-mailadres alleen om uw vraag te beantwoorden. Meer informatie kunt u vinden in ons Privacy beleid.