• Services: Kwaliteit milieu en leefomgeving, Bodemonderzoek en sanering, Water Oplossingen, Drink- en afvalwaterzuivering, Industrieel water

Sanering PFAS houdend bluswater bij terminalbedrijf

Amsterdam - Een terminalbedrijf in een westelijk havengebied van Amsterdam morste een beperkte hoeveelheid PFAS houdend blusschuim. Het bedrijf koos voor een on-site reiniging van het bluswater in plaats van dit door een erkend verwerker te laten afhalen. De on-site reiniging van het bluswater was uiteindelijk sneller, duurzamer, goedkoper en effectiever.

400 m3

vervuild bluswater

On-site reiniging sneller, duurzamer en goedkoper

Door een incident met een sprinklersysteem kwam een beperkte hoeveelheid PFAS houdend blusschuim in een tankput terecht. Het bedrijf handelde snel, pompte het 400 kubieke meter vervuild bluswater in een opslagtank en wilde dit laten afhalen door een erkend bedrijf. Rijkswaterstaat had echter de voorkeur voor een on-site reiniging omdat dit effectiever en duurzamer was. De verwerker had wel een vergunning om PFAS houdend blusschuim te verwerken, maar niet de best beschikbare technieken.

Reiniging PFAS met actief kool

Voor de tankterminal voerde Arcadis de voorbereiding en sanering uit. Om 100 procent reiniging van het bluswater te krijgen, werd het bluswater met actief kool gezuiverd. Op basis van eigen onderzoek en ervaring werd de benodigde hoeveelheid actief kool bepaald die zorgt voor een volledige reiniging van PFAS. Door deze werkwijze werd de sanering effectief en in een kort tijdsbestek afgerond.

Veiligheid

Een belangrijk aspect in de ontwerp- en uitvoeringsfase was de persoonlijke veiligheid en de reiniging van de gebruikte materialen en pompen. PFAS zijn zeer toxische en persistente verbindingen. Hiervoor hebben onze experts specifieke procedures opgesteld om contact met de verontreiniging te voorkomen. Door specifiek materiaal en een effectieve reinigingsprocedure toe te passen, vond geen herverontreiniging van andere locaties plaats.

Actief kool

Voor de reiniging werd actief kool gebruikt van een leverancier die het product op de juiste wijze verwerkt en dat aantoonbaar borgt.


Betere en goedkopere verwerking van een milieugevaarlijke stofgroep (PFAS)
Lagere kosten dan via het reguliere traject
On-site reiniging sneller, duurzamer en goedkoper

Bekijk ook ons global perspective:  The emerging issue pfass

Resultaten

400 m3

vervuild bluswater

Vragen over dit project

Wim Plaisier

Manager PFAS Oplossingen Europa +31 (0)6 4664 7255 Stel mij een vraag
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.