• Services: Kwaliteit milieu en leefomgeving, Bodemonderzoek en sanering
  • Sectoren: Rijksoverheid

Onderzoek producten en afvalstromen op PFAS

Nederland - Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wil weten in welke producten, productieprocessen en afvalstromen de vervuilende stof PFAS aanwezig is. Een studie gaat onderzoeken via welke producten en afvalstromen er PFAS in ons milieu komen. Op basis van deze gegevens kan het ministerie van I&W bepalen wat nodig is, zodat zo min mogelijk PFAS in het milieu terechtkomt.

PFAS komt wijdverbreid voor in ons milieu

Voor het ministerie van I&W gaat Arcadis het onderzoek uitvoeren om meer feitelijke informatie en meetgegevens te krijgen in welke producten, productieprocessen en afvalstromen relevante hoeveelheden PFAS aanwezig zijn. De studie is nadrukkelijk een eerste stap, waarbij de focus ligt op de (huishoudelijke) producten en afvalstromen met de grootste omvang in combinatie met blootstellingsroutes. Door te kijken naar hoeveelheden, locatie en blootstellingsroute, kunnen de belangrijkste bronnen geïdentificeerd worden die mogelijk invloed hebben op ons milieu. Naast literatuuronderzoek gaat Arcadis daarom daadwerkelijk analyses uitvoeren op producten en afvalstromen, om zo de aan- of afwezigheid van PFAS aan te tonen.

PFAS zijn fluorhoudende verbindingen, die inmiddels wijdverbreid voorkomen in ons milieu en onlangs de aanleiding waren voor een grote verstoring van allerlei bouw- en baggerwerkzaamheden. PFAS is een verzamelnaam voor zo’n zesduizend zogenaamde Poly- en perFluorAlkylStoffen die in onder meer teflon, waterafstotende kleding en blusschuim zitten. In de huidige situatie is er over de aanwezigheid van PFAS, of type PFAS in producten erg weinig bekend.


Vragen over dit project

Hans Slenders

Adviseur bodem en grondwater +31 (0)6 2706 1491 Stel mij een vraag

Ilse Vermeij

Projectleider Milieu +31 (0)6 1563 4440 Stel mij een vraag
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.