• Services: Programma- en projectmanagement, Strategisch milieuadvies, Kwaliteit milieu en leefomgeving, Kostenbeheer, Cost Management
  • Sectoren: Productie en Industrie, Chemie en Life Science

Klimaatimpact voor verfsector inzichtelijk

Nederland - De Nederlandse verfsector stoot jaarlijks evenveel CO2 uit als een stad ter grootte van Zwolle. Uit onderzoek blijkt dat dit fors lager kan door in te zetten op het werken met kwalitatief betere verf, een lagere onderhoudsintensiteit, gebruik van biobased grondstoffen, elektrisch vervoer en verduurzaming van productieprocessen. De verffabrikant Wijzonol streeft ernaar om zelf in 2025 klimaatneutraal te zijn en roept de verfsector op om dat voorbeeld te volgen.

2025

klimaatneutraal

Wijzonol roept schilders en fabrikanten op om in actie te komen

Als familiebedrijf wil Wijzonol ons land leefbaar houden voor de volgende generaties en richt zich al jaren op verduurzaming. Wijzonol heeft een aantal duurzame producten ontwikkeld waarvan de impact op het klimaat bekend is. Ze hebben echter geen idee wat de totale impact van alle bouwverf in Nederland is. De verffabrikant wil haar achterban en sector oproepen tot verduurzaming. Hiervoor is het eerst nodig om inzichtelijk te maken wat de impact van de bouw- en doe-het-zelfverven is. Voor de Koninklijke Van Wijhe Verf, waar Wijzonol een onderdeel van is, onderzoekt Arcadis wat de impact van de gehele sector op het klimaatakkoord van Parijs is. Dus hoeveel CO2 er tussen 2020-2050 wordt uitgestoten. Hiermee kan Wijzonol haar oproep kwantitatief onderbouwen.

Impact van verf

Het onderzoek is het eerste onderzoek dat voor deze sector is uitgevoerd. Samen met de technische experts van Wijzonol hebben kosten- en milieudeskundigen van Arcadis analyses en prognoses gemaakt. Vanuit de impact van verf en op basis van bouwprognoses en gebruikte hoeveelheden verf per gebouwd object is ingeschat hoeveel verf er nodig is en wat de totale impact is tussen 2020-2050. Wijzonol heeft in relatief korte tijd een makkelijk hanteerbaar en uitgebreid rekenmodel gekregen waarin alle data die ze voor hun campagne wil gebruiken, is terug te vinden. Daarnaast is samen met Wijzonol een persbericht opgesteld waarmee duidelijk wordt wat de bouwverf- en doe het zelf sector kan bereiken met het nemen van duurzame maatregelen.Inzicht in de totale klimaatimpact van de verfsector
Advies over en feitelijke onderbouwing van de marktcampagne
De verfsector stoot per jaar momenteel 500.000 CO2 uit

“Het onderzoek van Arcadis laat zien hoe groot de uitstoot van de sector is en wat ons betreft ook dat verduurzaming hard nodig is. Wij willen onze collega’s daar bewust van maken en laten zien dat we de klimaatdoelen samen kunnen behalen.”

Marlies van Wijhe, directeur van Van Wijhe


Resultaten

2025

klimaatneutraal

Vragen over dit project

Jaap van den Heuvel

Strategisch milieu adviseur +31 (0)6 2706 0882 Stel mij een vraag
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.