• Services: Projectmanagement, Contractoplossingen, Engineering, Strategisch milieuadvies, Realisatie met garantie, Programma- en projectmanagement, Realisatie met garantie, Kwaliteit milieu en leefomgeving, Planvorming, milieueffectstudies en natuur
  • Sectoren: Power, Natuurlijke Hulpbronnen

Hoogveenherstel Fochteloërveen

Friesland/Drenthe - Bij de bouw van de Eemshavencentrale heeft RWE vrijwillig een reeks natuurmaatregelen afgesproken met diverse natuur- en milieu-organisaties. Het Fochteloërveen is één van deze projecten. Hier zijn de omstandigheden voor hoogveenherstel nu sterk verbeterd.

400 ha

natuurgebied geschikt voor hoogveen

Natuurherstel van ontwerp tot en met realisatie

Het Fochteloërveen is een natuurgebied van 2.500 hectare op de grens van de provincies Friesland en Drenthe. Het wordt beschermd in het kader van Natura 2000, in het bijzonder vanwege het voorkomen van enkele belangrijke hoogveenhabitattypen. In het centrale deel komt hoogveen voor. Verder bestaat het gebied  uit droge en vochtige heide en vennen, een aantal graslanden en enkele naaldbossen. 

Met een General Contracting-overeenkomst op basis van UAVgc heeft Arcadis aan de verbetering en uitbreiding van het natuurgebied gewerkt. Wij waren verantwoordelijk voor het hele programma van natuurherstel van ontwerp tot en met realisatie, inclusief budget, vergunningen, planning, risico’s en kwaliteit tegen een vaste prijs.  

Het geschikte areaal voor hoogveen is tot 400 ha uitgebreid. Dit is gedaan door een aantal watergangen te dempen en door het gebied te compartimenteren met behulp van nieuwe kades op de plek van de gedempte watergangen. Door het waterpeil binnen te compartimenten te regelen, behoort de verdroging van het veen tot de verleden tijd. Ook is de zode losgesneden waardoor er drijflagen zijn ontstaan. Deze kunnen dienen als vestigingsbasis voor nieuwe hoogveenmossen. 
In het naastgelegen gebied is een grote waterbuffer aangelegd. Deze is nodig om bij zeer veel neerslag het water uit het herstelde hoogveen te kunnen bergen, zonder dat de omringende agrarische percelen er last van hebben.  

Hoogveen herstel deelproject Schaaphokswijk
Hoogveen herstel deelproject Schaaphokswijk
Waterbuffer draagt bij aan een hoger waterpeil in het hoogveengebied
Waterbuffer draagt bij aan een hoger waterpeil in het hoogveengebied
Vestiging veenmos
Vestiging veenmos

Resultaten

400 ha

natuurgebied geschikt voor hoogveen

Vragen over dit project

Eric Schouwenberg

hoofd Natuur & Biodiversiteit Stel mij een vraag
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.