• Services: Kwaliteit milieu en leefomgeving
  • Sectoren: Rijksoverheid, Publieke Sector

Green Deal Duurzaam GWW

Nederland - In januari 2017 hebben zo’n 60 partijen uit de Grond-, Weg-, en Waterbouwsector (GWW) de Green Deal Duurzaam GWW 2.0 ondertekend. Wij zijn hierop erg trots. Want niet alleen ondertekenden wij de Green Deal, we zijn vanaf 2010 betrokken geweest bij de ontwikkeling van de Aanpak Duurzaam GWW. Zo schreven we mee aan de aanpak, ontwikkelden wij de digitale tool en waren we samen met Rijksdienst voor Ondernemend Nederland de grondlegger van het Ambitieweb, de spil in de Aanpak. Ook zijn we blijvend actief om de ambities van de Green Deal zelf waar te maken. Zo was Arcadis in 2015 het eerste grote bureau dat niveau 5 van de CO2 prestatieladder heeft behaald. Tegenwoordig is Arcadis Nederland geheel CO2-neutraal.

Duurzaam

Duurzame keuzes in alle grond-, weg-, spoor- en waterprojecten

Training

Duurzaam GWW voor marktpartijen en overheidsorganisaties
Green Deal Duurzaam GWW

De ambitie van de Green Deal 2.0 is om duurzaamheid in 2020 een vanzelfsprekend integraal onderdeel te laten zijn van spoor- , grond-, water- en wegenbouw -projecten en borduurt verder voort op de Green Deal GWW uit 2013. Overheid, bedrijven en kennisinstellingen hebben daartoe met elkaar afgesproken om langdurig samen te werken aan duurzaamheid.  
Om vorm te geven aan de ambities, werken de betrokken partijen samen in het GWW-platform. Dit platform zorgt ervoor dat relevante kennis gedeeld wordt om zo duurzaamheid in de GWW-sector naar een hoger plan te tillen. Zie voor meer informatie duurzaamgww.nl en platformwow.nl.

Arcadis als Duurzaam GWW partner

Arcadis helpt de sector actief bij het realiseren van de doelstellingen van de Green Deal. Dit doen wij door het toepassen van de Aanpak Duurzaam GWW in onze projecten. Wij helpen opdrachtgever als ProRail, Rijkswaterstaat, Waterschap, Provincie of Gemeente, maar ook opdrachtnemers als aannemers bij het maken van duurzame keuzes en het komen tot duurzame oplossingen en aanbestedingen. Thema’s als CO2-neutraliteit, circulaire/biobased economie, klimaatbestendigheid, natuurinclusiviteit worden door ons hierbij altijd integraal meegenomen. Daarnaast ondersteunen wij overheidspartijen bij de implementatie van de Green Deal in hun organisatie, bijvoorbeeld waar het de koppeling met de genoemde sectorale thema’s betreft, of verandertrajecten met betrekking tot assetmanagement, maatschappelijk verantwoord inkopen en dergelijke. 


Training Aanpak Duurzaam GWW

Belangrijk bij een succesvolle implementatie van Duurzaam GWW in een organisatie is dat het gedachtegoed breed in de organisatie bekend is. Hiertoe heeft Arcadis al in 2013 het initiatief genomen om een training Aanpak Duurzaam GWW te ontwikkelen, samen met met PlusPort en BOB opleidingen en advies. De training is een blended training bestaande uit een deel e-learning en een workshop van een halve dag. 

De training Aanpak Duurzaam GWW is geschikt voor medewerkers van marktpartijen en overheidsorganisaties, die in verschillende rollen werkzaam zijn in de GWW- sector en die de Aanpak Duurzaam GWW moeten kunnen toepassen in de praktijk. Sinds de start is de training inmiddels al door diverse partijen afgenomen, waaronder ProRail en diverse waterschappen. Bij Arcadis leiden we inmiddels meer dan 100 collega’s op, om in de breedte de GWW markt te kunnen bedienen ten aanzien van duurzaamheid.

Als u meer informatie over de training wilt, bezoek dan de website van onze partners Plusport en BOB training en advies

Voor meer informatie over de training en wat Arcadis voor u kan betekenen ten aanzien van duurzaam GWW voor uw organisatie of uw projecten, kunt u contact opnemen met Wouter Schik

Resultaten

Duurzaam

Duurzame keuzes in alle grond-, weg-, spoor- en waterprojecten

Training

Duurzaam GWW voor marktpartijen en overheidsorganisaties

Vragen over dit project

Floor Boerwinkel

Adviseur Water & Duurzaamheid +31 (0)6 2706 0057 Stel mij een vraag
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.