You have not accepted cookies yet

This content is blocked. Please accept marketing cookies. You can do this here.

550

tuinen weer asbestvrij

Currently Viewing

De uitdaging

De woonwijk ‘t Gijmink in het Overijsselse Goor is gelegen onder de rook van de vroegere asbestfabriek Eternit. Historisch onderzoek en bodemmonsters toonden aan dat er hier waarschijnlijk asbest in de grond zat. Uiteraard wilden de provincie Overijssel en de gemeente Hof van Twente elk risico voor de volksgezondheid uitsluiten en startten ze in 2013 met een bodemsaneringstraject.

Harold Rorink

Meer informatie over dit project

Neem contact op met Harold Rorink voor meer informatie en vragen., Senior Project Manager

De oplossing

Gedurende het traject werden zo’n 550 tuinen van voornamelijk particuliere woningen en openbaar groen onderzocht op de aanwezigheid van asbest en waar nodig gesaneerd. Arcadis verzorgde de directievoering en milieukundige begeleiding van het bodemsaneringsproject, dat in 2019 werd afgerond.

  • LEES MEER

    Om het project voor alle betrokkenen optimaal te laten verlopen, stonden omgevingsmanagement, communicatie en flexibiliteit centraal. Daarom voerde Arcadis de directievoering en milieukundige begeleiding uit vanuit een projectkantoor in het gebied. Dit zorgde voor korte lijnen met alle bewoners en andere belanghebbenden. Daarnaast waren we verantwoordelijk voor de kostenbeheersing, waarvoor we de omvang en de voortgang van de bodemsanering voortdurend in de gaten hielden en inzichtelijk maakten. Dit maakte tijdige bijsturing mogelijk.

    Voor de inventarisatie- en onderzoeksfase werd de wijk in dertig blokken verdeeld. In elk blok werden het bodemonderzoek en de eventuele asbestbodemsanering zo snel mogelijk achter elkaar uitgevoerd. Voorafgaande aan de werkzaamheden kregen de bewoners tijdens keukentafelgesprekken informatie over de aanpak en waren er per blok informatiebijeenkomsten. Alle private percelen werden op die manier geïnventariseerd en getaxeerd, waarna er met de bewoners afspraken werden gemaakt over de uitvoering van de werkzaamheden en de vergoeding voor de herinrichting van hun tuinen.

De impact

Het projectbureau ging aan de slag met de uitkomsten van ons onderzoek en begon in 2015 met het opruimen, saneren, aanvullen en herinrichten van de tuinen. Daarbij werd er alles aan gedaan om de overlast voor de bewoners van de wijk tot het minimum te beperken. De planning was dat het traject in 2018 zou worden afgerond, maar door enkele onvoorziene omstandigheden lukte dit pas tegen het einde van 2019. Inmiddels is de grond onder en rond de woningen van ’t Gijmink echter weer helemaal schoon.


Gerelateerde oplossingen

Milieu, Gezondheid, Veiligheid en Duurzaamheid, beheersbaar met Digital EHS&S

Lees meer

Meer informatie over dit project

Neem contact op en ontdek hoe wij jouw organisatie kunnen helpen de kwaliteit van leven te verbeteren.

Harold Rorink

Neem contact op met Harold Rorink voor meer informatie en vragen.

Senior Project Manager

Neem contact op met {name} voor meer informatie & vragen

Arcadis gebruikt uw naam en e-mailadres alleen om uw vraag te beantwoorden. Meer informatie kunt u vinden in ons Privacy beleid.