• Services: Engineering, Tunnels
  • Sectoren: Gemeenten, Transport, Rail en Public Transport, Publieke Sector

Gandhi tunnel Helmond

Helmond - Om Helmond in de toekomst bereikbaar en leefbaar te houden, breidt de gemeente de hoofdwegenstructuur uit. Onderdeel hiervan is de stadsring die verschillende delen van de stad verbindt. De herkenbare en prettige Gandhi tunnel is de nieuwe schakel die zorgt voor de onderdoorgang van het spoor bij de Kasteelherenlaan.

7 mio <

euro onder de begroting gerealiseerd

De onderdoorgang op de Kasteelherenlaan vormt een belangrijke nieuwe schakel in de stedelijke ring van Helmond

Om de ring ter hoogte van Helmond-West compleet te maken, kiest de gemeente voor een betaalbaar en kwalitatief hoogwaardige landmark. De onderdoorgang is in een verdiept liggende weg geplaatst waarover drie bruggen liggen. 


Kostenbewust ontwerp

De Kasteelherenlaan is de onderbouw en heeft een verdiepte ligging. De zijwanden van de onderbouw zijn los gehouden van de bovenbouw die uit de bruggen en hun landhoofden bestaan. De scheiding tussen onder- en bovenbouw komt tot uitdrukking in materiaal-, kleur- en textuurgebruik. Omdat deze scheiding geen invloed heeft op de constructie is dit ontwerp efficiënt en zijn de bouwkosten lager. 


Sociale veiligheid

De architectonische scheiding van onderbouw en bovenbouw zorgt er ook voor dat de  onderdoorgang lichter en luchtiger is. De tunnel presenteert zich niet als tunnel maar voelt aan als een open onderdoorgang. De gebruiker krijgt hierdoor een overzicht van de situatie, wat resulteert is een gevoel van sociale veiligheid.  

Om zoveel mogelijk (dag)licht in de onderbouw toe te laten, zijn de zijwanden van de onderbouw zo laag mogelijk gehouden, de hekwerken zo transparant mogelijk gemaakt en voorzien van duurzame verlichting. Ook de dekranden zijn daarom slank en minimalistisch vormgegeven. De strakke lichtlijnen en eenvoudige dekconstructies steken af tegen de glooiende fietsbrug en steunpunten. Hierdoor ontstaat een speels lijnenspel dat de ruimte bijzonder maakt.

1) De scheiding
2) De hekwerken
3) De spooronderdoorgang
4) Het lijnenspel

Foto's:

1) De scheiding tussen onder- en bovenbouw komt tot uitdrukking in materiaal, kleur en textuurgebruik

2) De hekwerken zijn zo transparant mogelijk gemaakt om veel daglicht toe te laten

3) De spooronderdoorgang is een open onderdoorgang met daarover de bruggen van het spoor, de Houtse Parallelweg en het fietspad  

4) Een speels lijnenspel maakt de ruimte bijzonder

Resultaten

7 mio <

euro onder de begroting gerealiseerd

Vragen over dit project

Tom Kramer

Architect Stel mij een vraag
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.