You have not accepted cookies yet

This content is blocked. Please accept marketing cookies. You can do this here.

100.000

voertuigen per dag

37

kilometer wegverbreding

1.5

Keer minder reistijd

Currently Viewing

De uitdaging

Hoevelaken is een van de drukste verkeersknooppunten van ons land en wordt vrijwel dagelijks genoemd bij de filemeldingen. Het vele autoverkeer zorgt niet alleen voor opstoppingen en vertraging, maar ook voor geluidshinder en een slechtere luchtkwaliteit. Rijkswaterstaat besloot daarom om dit knooppunt in samenwerking met de regio drastisch te verbeteren.

John Boon

Meer informatie over dit project

Neem contact op met John Boon voor meer informatie en vragen., Afdelingshoofd Landschapsarchitectuur

De oplossing

De aanpassing van het knooppunt en de wegverbreding van de A1 tussen Bunschoten en Barneveld en de A28 tussen Nijkerk en Leusden moeten in de toekomst voor een betere doorstroming zorgen. Naast het eisenpakket hebben Rijk en regio een wensenpakket opgesteld voor alle overheden, bewoners en belangengroepen. Zo wenst het Rijk extra vluchtstroken en meer parkeercapaciteit voor vrachtverkeer en personenauto’s. De regionale wensen betreffen onder meer een volledige aansluiting van de plaats Hoevelaken, verbeteringen aan het onderliggende wegennet en naleving van de geluidwens van Nijkerk.

  • LEES MEER

    In het project werken het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, de provincies Utrecht en Gelderland, de gemeenten Amersfoort, Nijkerk, Leusden, Bunschoten, Barneveld en het Waterschap Vallei en Veluwe samen met Rijkswaterstaat. Namens Rijkswaterstaat maakt Arcadis deel uit van de Combinatie A1|28, samen met BAM en Van Oord. Deze groep neemt zowel de planuitwerking als de realisatie voor zijn rekening. Onze bijdrage aan het project varieert van landschappelijke inpassing tot het opstellen van milieueffectrapportage (MER), onderzoek voor de gebouwde omgeving (OTB) en het ontwerpsaneringsbesluit (OSB), en van specialistische deelonderzoeken tot omgevingsmanagement. De Combinatie A1|28 streeft ernaar om binnen het budget zoveel mogelijk wensen in te vullen, de hinder tijdens de werkzaamheden te minimaliseren en de duurzaamheid te waarborgen. Daarnaast heeft de combinatie een proces voorgesteld voor een integrale aanpak van de planuitwerking en de realisatie.

    Inmiddels zijn er diverse specialistische deelonderzoeken uitgevoerd, waaronder een archeologisch onderzoek. Ook leverden we vooraf het landschapsplan, het waterstructuurplan en het mitigatie- en compensatieplan en gaven we advies omtrent niet-gesprongen explosieven en grondverwerving. Gedurende het proces zijn we verantwoordelijk voor het omgevingsmanagement en de planprocedure.

De impact

Naar verwachting zijn de werkzaamheden bij knooppunt Hoevelaken tussen 2022 en 2024 gereed. Het knooppunt zal dan beter aansluiten bij het omringende landschap, wat de bereikbaarheid en leefbaarheid in de regio ten goede komt. In plaats van de klaverbladen komen er lange verbindingsbogen die rondom een ‘kom’ zijn gerangschikt. De kom zelf is een open ruimte, omgeven door een hoge rand met een bomencirkel. Naast een betere doorstroming zorgt dit voor een bijzonder landschap, dat ook fungeert als landmark voor de weggebruiker.


Gerelateerde oplossingen

Meer informatie over dit project

Neem contact op en ontdek hoe wij jouw organisatie kunnen helpen de kwaliteit van leven te verbeteren.

John Boon

Neem contact op met John Boon voor meer informatie en vragen.

Afdelingshoofd Landschapsarchitectuur

Neem contact op met {name} voor meer informatie & vragen

Arcadis gebruikt uw naam en e-mailadres alleen om uw vraag te beantwoorden. Meer informatie kunt u vinden in ons Privacy beleid.