• Services: Kwaliteit milieu en leefomgeving, Strategisch milieuadvies, Water Oplossingen, Watermanagement, Drink- en afvalwatertransport
  • Sectoren: Rijksoverheid, Publieke Sector

Evaluatie crisisbeheersing watertekort zomer 2018

Nederland - De zomer van 2018 was de warmste van de laatste drie eeuwen. Vanwege de droogte en een (dreigend) watertekort werd een landelijke crisisorganisatie ingericht. Diverse partijen in de waterketen en de Tweede Kamer hebben gevraagd om een evaluatie van het functioneren van de crisisorganisatie. Dit om helder te krijgen of verbeteringen en/of aanpassingen nodig zijn in de samenwerking tussen betrokken partijen en in het Landelijk Draaiboek Waterverdeling en Droogte. Het rapport is op 25 april 2019 aan de Tweede Kamer aangeboden.

Kennis

Arcadis brengt inhoudelijke kennis en ervaring met beleid rondom droogteproblematiek en waterkwantiteit in

Handvatten voor een nieuwe droogteperiode

Nederland kent bijna iedere zomer een periode van droogte. De aanvoer van water door Rijn en Maas neemt af en er verdampt meer water dan er neerslag valt. Toen in juli 2018 in Nederland een watertekort dreigde, informeerde de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling belanghebbenden via wekelijkse Droogtemonitoren. Begin augustus 2018 schaalde de landelijke crisisorganisatie op conform het Landelijk Draaiboek Waterverdeling en Droogte. De aanpak van droogte vraagt namelijk om afstemming en samenwerking met veel verschillende partijen. 

Interactieve sessies

In de evaluatie leggen documentenonderzoek, interviews en een online enquête de basis voor een feitenrelaas en een voorlopige analyse. Deze analyse wordt teruggelegd in interactieve evaluatiebijeenkomsten met Rijkswaterstaat, waterschappen en betrokken sectoren (waaronder drinkwater, landbouw, natuur, scheepvaart). Naast een landelijke bijeenkomst zijn er sessies voor elk Regionaal Droogte Overleg. Zo ontstaat er inzicht in de leer- en verbeterpunten in de verschillende regio’s en op landelijk niveau.

Goede samenwerking, verbeteringen mogelijk

Uit het rapport blijkt dat de landelijke crisisorganisatie waterverdeling en droogte succesvol en in goede samenwerking heeft geopereerd. Daarnaast zijn er nog enkele verbeteringen mogelijk, onder andere op het gebied van informatiemanagement, het betrekken van maatschappelijke organisaties en het op elkaar afstemmen van verschillende crisiskolommen.

Raamovereenkomst

Voor het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) voeren Arcadis en Berenschot de evaluatie uit. Arcadis brengt inhoudelijke kennis en ervaring met beleid rondom droogteproblematiek en waterkwantiteit in, Berenschot ervaring met (incident)evaluaties. Beide organisaties zijn partners in een consortium met verder PosadMaxwan en Bax & Company. Het consortium is geselecteerd als partner in de raamovereenkomst van het ministerie van IenW voor ingenieurs- en adviesdiensten voor alle beleidsvelden van IenW.

 De zomer van 2018 was de warmste van de laatste drie eeuwen.
Begin juli 2018 was er een (dreigend) watertekort in Nederland
Vanaf 2 augustus 2018 was sprake van een feitelijk watertekort

Resultaten

Kennis

Arcadis brengt inhoudelijke kennis en ervaring met beleid rondom droogteproblematiek en waterkwantiteit in

Vragen over dit project

Arjen Koomen

Adviseur Waterkwantiteit en -kwaliteit +31 (0)6 5073 6404 Stel mij een vraag

Rianne Boks

Adviseur Waterbeheer +31 (0)6 1567 5369 Stel mij een vraag
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.