• Services: Programma- en projectmanagement, Engineering, Electrotechniek, Kwaliteit milieu en leefomgeving, Planvorming, milieueffectstudies en natuur, Duurzame Gebiedsontwikkeling
  • Sectoren: Aannemers, Projectontwikkelaars, Productie en Industrie, Power, Gemeenten, Provincies, Publieke Sector

Etriplus - het duurzame energiebedrijf van Greenport Venlo

Noord-Limburg, Venlo - Greenport Venlo is een van de grotere mainports van Nederland. Het gebied is 5.400 ha groot en bevat bedrijventerreinen en natuur- en agrarische landschappen. Greenport Venlo is vooral een logistieke mainport met snelwegen, rivieren en een railterminal en functioneert als de logistieke hub tussen Rotterdam/Antwerpen en Duitsland. Het is een groen gebied met veel innovatieve bedrijven in de levensmiddelensector. Het is bovendien een van de grootste tuinbouwgebieden in Nederland. De gezamenlijke overheden werken in Greenport Venlo aan een op Cradle to Cradle geïnspireerde grootschalige gebiedsontwikkeling om zo een ruimtelijk-economische structuurversterking te realiseren.

9

windturbines leveren duurzame energie genoeg voor ongeveer 30.000 huishoudens

‘Er zijn grenzen aan groei, maar geen grenzen aan vooruitgang’. De club van Rome 1972

Etriplus is een energiebedrijf dat is gevestigd in Greenport Venlo. Het bedrijf werd in 2013 opgericht door de gebiedsontwikkelaar, Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo en de ondernemingen Alliander, Arcadis Nederland, Greenchoice en Ekwadraat. Etriplus ontwikkelt energieproductie, infrastructuur en energiebesparingen met als doel duurzame energie en prijscontinuïteit te leveren aan bedrijven in Greenport Venlo. Dit maakt het gebied aantrekkelijk als vestigingslocatie omdat het zorgt voor een sterkere concurrentiepositie van de aanwezige bedrijven. 

Windpark Greenport Venlo

Een van de grootste energieprojecten van Etriplus is Windpark Greenport Venlo. De ontwikkeling van het windpark startte in 2014. Voor het project is in oktober 2018 de vergunning afgegeven. Het windpark bestaat uit negen grote en geavanceerde windturbines met een maximale ashoogte van 140 meter en een tiphoogte van maximaal 212 meter. De maximaal te bouwen capaciteit is 38 MW. Bij elkaar kunnen de turbines 120.000 MWh/jaar leveren, wat goed is voor duurzame energie voor ongeveer 30.000 huishoudens.
 
De aandeelhouders van Etriplus hebben de kennis en kunde geleverd voor de ontwikkeling van dit windpark. Het windparkproject wordt – onder de vlag van Etriplus – vrijwel volledig gedraaid door Arcadis medewerkers. De projectleiding – te weten de projectdirecteur en de manager planuitwerking en stakeholder management – bestaat uit Arcadis mensen. Arcadis voerde ook het grootste deel van de vereiste omgevingsstudies uit, onder andere een MER, vroeg de vereiste vergunningen aan, stelde de pachtcontracten en andere juridische overeenkomsten op, voerde een windmeetcampagne uit, enzovoorts. Ook zette Arcadis medewerkers een samenwerking op met twee lokale energiecoöperaties met als doel zowel burgerparticipatie als publieke financiering te realiseren.

Meer informatie

Volgt de initiatieven van Etriplus op www.etriplus.nl

Lees ook het artikel/interview over Etriplus met Yoeri Schenau op duurzaambedrijfsleven.

Bekijk onderstaand filmpjes op YouTube.

Filmpje over Energie ontwikkelbedrijf.

 

Filmpje van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland met Yoeri Schenau (Arcadis).

Resultaten

9

windturbines leveren duurzame energie genoeg voor ongeveer 30.000 huishoudens

Vragen over dit project

Marc Kreft

Senior projectmanager (Windenergie) +31 (0)6 1173 1754 Stel mij een vraag

Wim von der Heide

Hoofd stedelijk gebied en gebiedsontwikkeling +31 (0)6 2706 0529 Stel mij een vraag
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.