• Services: Realisatie met garantie, Bodemonderzoek en sanering, Drink- en afvalwaterzuivering, Kwaliteit milieu en leefomgeving, Water Oplossingen
  • Sectoren: Gemeenten, Waterschappen, Onderwijs, Publieke Sector

Bestrijding blauwalgen

Nederland - Blauwalg komt veel voor in stilstaand zoet water van vijvers of zwemplassen, maar ook in andere watersystemen. Bij warm weer kan blauwalg zich explosief vermenigvuldigen. Sommige soorten produceren giftige stoffen die schadelijk zijn voor mensen en dieren.

Zwem-water

Weer schoon met waterstofperoxide

Direct resultaat

Zwemwater snel toegankelijk

Innovatieve aanpak blauwalgen houdt recreatieplassen open

Wanneer besmetting met blauwalgen wordt vastgesteld is er vaak een risico voor de volksgezondheid; in het geval van zwemplassen wordt dan frequent een zwemverbod ingesteld. Een situatie waar niemand op zit te wachten. Afgelopen jaren heeft Arcadis meer dan 30 locaties in en buiten Nederland  van deze schadelijke algen ontdaan.


Behandeling met waterstofperoxide

Samen met de Universiteit van Amsterdam (UvA) heeft Arcadis een innovatieve manier bedacht om blauwalg te bestrijden. Uit laboratoriumonderzoek blijkt dat blauwalg veel gevoeliger is voor waterstofperoxide dan andere (niet giftige) algen. Door het water te behandelen met een zeer lage en ongevaarlijke concentratie waterstofperoxide, verdwijnt de blauwalg. Direct na de behandeling van het water daalt de concentratie blauwalg met 90 - 99 procent, zodat er weer veilig gezwommen kan worden.

De afgelopen vier jaar hebben wij nauw samengewerkt met de UvA in het kader van twee NWO onderzoeken (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek). Ook de verdere ontwikkeling van deze methode is een gezamenlijk traject.

Inmiddels is de testperiode in Nederland afgelopen. De resultaten worden nu door de UvA verwerkt en beoordeeld. Publiatie van deze data volgt later.
Gedurende de analyse van de resultaten worden in Nederland geen nieuwe projecten uitgevoerd. Wel kunnen wij de bestrijding van blauwalgen in België met deze methode voortzetten. Meer informatie over onze blauwalgen bestrijdingsactiviteiten in België

Praktijkervaring

Inmiddels hebben wij meer dan 30 zwemwateren, drinkwaterbassins, stadsvijvers en een mosselproductie locatie behandeld en heeft de techniek zich bewezen. Dit steeds in nauwe samenwerking met de Universiteit van Amsterdam.

In opdracht van de gemeente Veendam en in nauwe samenwerking Waterschap Hunze en Aa’s is de innovatieve aanpak in 2009 voor het eerst succesvol getest in de recreatieplas Borgerswold. Ook het zwemwater Delftse Hout blijft open na behandeling met waterstofperoxide. 

Bekijk het nieuwsitem over de bestrijding van blauwalgen in een recreatieplan van de gemeente Ouwerkerk.

 Bron: NOS Nieuws

 

Hoe werkt de bestrijding met waterstofperoxide?

Met onze speciaal hiervoor geconstrueerde boot (De Dr. Hans Matthijs) voegen we via slangen en buizen waterstofperoxide toe aan het met blauwalg geïnfecteerde water. Zo wordt waterstofperoxide tot op de bodem aan het water toegevoegd voor een optimaal resultaat. De effectieve concentratie is bijzonder laag, namelijk 10.000 maal kleiner dan de concentratie in de mondspoeling die bij de drogist te koop is. Door deze lage concentratie ondervindt alleen blauwalg een schadelijk effect van de waterstofperoxide, terwijl andere organismen (zoals vissen en watervlooien) geen tot minimale hinder ondervinden. Waterstofperoxide breekt binnen een paar dagen af tot water en zuurstof, er blijft dus niets achter in het milieu. Ecologische monitoring heeft dat bevestigd. De Universiteit van Amsterdam verzorgt de wetenschappelijke onderbouwing.

Nieuwe techniek met ijzerzand werkt preventief

Een te hoge concentratie nutriënten zoals fosfor kan de groei van blauwalgen veroorzaken. Arcadis heeft een nieuwe technologie ontwikkeld die fosfaten uit het water bindt en filtert met ijzerzand. Deze techniek minimaliseert de algenbloei en werkt preventief. IJzerzand is een duurzaam restproduct van onze drinkwaterbereiding en daardoor uitermate geschikt om te gebruiken in natuurlijk oppervlaktewater. IJzerzand is naast deze methode ook in andere (pilot)projecten toegepast voor de verbetering van waterkwaliteit. Daarbij is aangetoond dat ijzerzand goed in staat is fosfor te binden. Lees meer over de  verbetering van waterkwaliteit door ijzerzand.

Resultaten

Zwem-water

Weer schoon met waterstofperoxide

Direct resultaat

Zwemwater snel toegankelijk

Vragen over dit project

Geert Wijn

Specialist in-situ bodemsanering +31 (0)6 4664 7260 Stel mij een vraag

Jasper Arntz

Projectleider waterbeheer & ecologie +31 (0)6 4603 6504 Stel mij een vraag
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.