• Services: Realisatie met garantie, Bodemonderzoek en sanering, Drink- en afvalwaterzuivering, Kwaliteit milieu en leefomgeving, Water Oplossingen
  • Sectoren: Gemeenten, Waterschappen, Onderwijs, Publieke Sector

Bestrijding blauwalgen

Nederland - Blauwalg komt veel voor in stilstaand zoet water van vijvers of zwemplassen, maar ook in andere watersystemen. Bij warm weer kan blauwalg zich explosief vermenigvuldigen. Sommige soorten produceren giftige stoffen die schadelijk zijn voor mensen en dieren.

Zwem-water

Weer schoon met waterstofperoxide

Direct resultaat

Zwemwater snel toegankelijk

Innovatieve aanpak blauwalgen houdt recreatieplassen open

Wanneer besmetting met blauwalgen wordt vastgesteld is er vaak een risico voor de volksgezondheid; in het geval van zwemplassen wordt dan frequent een zwemverbod ingesteld. Een situatie waar niemand op zit te wachten. Afgelopen jaren heeft Arcadis meer dan 20 locaties in en buiten Nederland  van deze schadelijke algen ontdaan.


Behandeling met waterstofperoxide

Samen met de Universiteit van Amsterdam heeft Arcadis een innovatieve manier bedacht om blauwalg te bestrijden. Uit laboratoriumonderzoek blijkt dat blauwalg veel gevoeliger is voor waterstofperoxide dan andere (niet giftige) algen. Door het water te behandelen met een zeer lage en ongevaarlijke concentratie waterstofperoxide, verdwijnt de blauwalg. Inmiddels voeren wij jaarlijks een aantal behandelingen uit en heeft de techniek zich bewezen. 
In opdracht van de gemeente Veendam en in nauwe samenwerking Waterschap Hunze en Aa’s is de innovatieve aanpak in 2009 voor het eerst succesvol getest in de recreatieplas Borgerswold. In de jaren daarna zijn een flink aantal behandelingen succesvol uitgevoerd, steeds in nauwe samenwerking met de Universiteit van Amsterdam. Inmiddels is er vanuit het buitenland ook interesse in deze behandelmethode.
Als enige organisatie in Nederland mogen wij waterstofperoxide voor de bestrijding van blauwalgen inzetten in oppervlakte wateren. De methode passen we al geruime tijd toe in zwemwateren, drinkwaterbassins, stadsvijvers en een mosselproductie locatie.


Zwemmen weer toegestaan

Direct na de behandeling van het water daalt de concentratie blauwalg met 90 - 99 procent, zodat er weer veilig gezwommen kan worden.

Hoe werk het?

Met onze speciaal hiervoor geconstrueerde boot (De Dr. Hans Matthijs) voegen we via slangen en buizen waterstofperoxide toe aan het met blauwalg geïnfecteerde water. Zo wordt waterstofperoxide tot op de bodem aan het water toegevoegd voor een optimaal resultaat. De effectieve concentratie is bijzonder laag, namelijk 10.000 maal kleiner dan de concentratie in de mondspoeling die bij de drogist te koop is. Door deze lage concentratie ondervindt alleen blauwalg een schadelijk effect van de waterstofperoxide, terwijl andere organismen (zoals vissen en watervlooien) geen tot minimale hinder ondervinden. Waterstofperoxide breekt binnen een paar dagen af tot water en zuurstof, er blijft dus niets achter in het milieu. Ecologische monitoring heeft dat bevestigd. De Universiteit van Amsterdam verzorgt de wetenschappelijke onderbouwing.


Praktijkbeelden

Bekijk het nieuwsitem over de bestrijding van blauwalgen in een recreatieplan van de gemeente Ouwerkerk.

 Bron: NOS Nieuws

Resultaten

Zwem-water

Weer schoon met waterstofperoxide

Direct resultaat

Zwemwater snel toegankelijk

Vragen over dit project

Geert Wijn

Specialist in-situ bodemsanering +31 (0)6 4664 7260 Stel mij een vraag

Jasper Arntz

Projectleider waterbeheer & ecologie +31 (0)6 4603 6504 Stel mij een vraag
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.