• Transport

Rail

Snel toenemende verstedelijking, krimpende overheidsbudgetten en de kwetsbare omgeving vereisen innovatieve benaderingen voor het plannen, inpassen, ontwerpen, realiseren en managen van een geavanceerde railinfrastructuur. Met onze brede expertise en scherpe kijk op veranderopgaves in de sector kunnen onze opdrachtgevers erop vertrouwen dat wij de performance verbeteren en effectieve verbindingen realiseren. In Nederland, Europa en in de andere delen van de wereld.

Tanya Sancisi-Vellekoop

Sectorleider Rail, Public Transport and (Air)Port Authorities +31 (0)6 2706 0706 Stel mij een vraag

Performance van railnetwerken verbeteren met integrale oplossingen

In deze eeuw zullen de wereldwijde megatrends leiden tot toenemende verstedelijking. Een belangrijke drijfveer hierachter is de toename van de wereldbevolking. Verwachting is dat in 2050 deze tot bijna 10 miljard mensen zal zijn gegroeid. Dit vraagt om geavanceerde infrastructuur, in en tussen steden. En zal invloed hebben op alle netwerken, van: wegen, stations, landelijk spoor, tram, metro, havens, waterwegen, luchthavens, energiecentrales tot en met informatie- & communicatienetwerken. De behoefte aan duurzame en toekomstbestendige oplossingen, welke problemen op het gebied van klimaatverandering, kwetsbare omgevingen en de schaarste van natuurlijke hulpbronnen verbeteren, neemt daarbij toe.

Door onze ervaringen met klanten, uit zowel de publieke als private sector, hebben wij diepgaande kennis ontwikkeld over macro-economische, regionale en micro-economische drijfveren. Dit stelt ons in staat nieuwe perspectieven, innovatieve denkwijzen en solide oplossingen voor complexe verkeer- en vervoer-problemen te bedenken.

Nederland heeft de opgave om railnetwerken beter te benutten; duurzamer, betrouwbaarder en efficiënter te maken. Dit betekent het nodige voor de verbetering en bouw van stations, emplacementen, spoorkruisingen en doorsnijdingen. Ook de transitie naar toekomstgerichte technologieën zoals ERTMS en de uitrol van 3kV zijn daar een onderdeel van. Een andere opgave voor de railsector is de uitbreiding van stedelijke tram- en metronetwerken om de toegang vanuit en naar stadskernen toe te ontsluiten. Om zo gemeenschappen, nu en in de toekomst, met elkaar te verbinden. Een belangrijk aspect van deze opgaven is dat daar waar aan het spoor gewerkt wordt, hinder voor stakeholders en reiziger beheerst dient te worden.

Met onze wereldwijde aanwezigheid en ervaring heeft onze firma de expertise in huis om zelfs de meest veeleisende railinfrastructuur te kunnen plannen, inpassen en ontwerpen. De bouw-, exploitatie- en beheer-praktijk kennen we als geen ander, onze adviezen en begeleiding vergroten het succes van realisatie, exploitatie en management van uw railinfra-assets.

Al onze railactiviteiten belichamen de hoogst haalbare niveaus op het gebied van veiligheid, kwaliteit en effectiviteit. Onze ontwerpen maken we met inachtneming van de strengste veiligheidsnormen ter wereld. Daar waar we infrastructuur ontwikkelen hebben we aandacht voor een goede balans met de omliggende natuur en omgeving.


Vragen over deze sector

Tanya Sancisi-Vellekoop

Sectorleider Rail, Public Transport and (Air)Port Authorities +31 (0)6 2706 0706 Stel mij een vraag
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.