Mijn stad is welvarend en betaalbaar

Arcadis helpt steden en gemeenten om een bruisende economie te creëren door effectief transport en een excellente energie en telecom infrastructuur. Hiermee bieden we een superieur bedrijfsklimaat voor bedrijven, wat zorgt voor lokale werkgelegenheid. Dit biedt financiële kansen voor stedelijke inwoners en bedrijven. Met onze maatschappelijke, technische en financiële kennis helpen wij de stad ook betaalbaar te blijven. Van slim aanbesteden tot en met hergebruik van bestaand vastgoed. Wij creëren leefbare steden.

Welvarend

Uitkomsten die een dynamische economie creëren en financiële mogelijkheden bieden voor inwoners en bedrijven.

Betaalbaar

Uitkomsten die ertoe bijdragen dat goederen, diensten, huren en onroerend een goede mix aan betaalbaarheid hebben. Dit houdt ook in dat de kosten van levensonderhoud in de stadscentra niet onbetaalbaar hoog zijn voor werknemers zoals verpleegkundigen, leraren, brandweerlieden en politieagenten.

Verstedelijking leidt tot een nieuwe kijk op hoe we wonen in de stad

“Denk je bij het wonen in communes meteen aan de jaren zestig en maatschappijkritische jongeren of studenten? Kijk dan eens iets verder. Communes heten in 2019 groepswonen, oftewel co-living, en sluiten volledig aan bij hoe mensen in de 21e eeuw wonen. Vooral onder millennials, lege nesters en gepensioneerden die een andere woonvorm zoeken, wint co-living aan populariteit.” 

Innoveren, verbinden en versterken in Amsterdam

De wijk Geuzenveld-Slotermeer en stadsdeel Nieuw-West hebben te kampen met hoge werkloosheidscijfers. Onderzocht is hoe de economische ontwikkeling en potentie van industrieterrein Westpoort hierin een positieve rol kan vervullen door het industrieterrein te verbinden met de stad Amsterdam en stadsdeel Nieuw-West.

Lees meer

Het duurzame energiebedrijf van Greenport Venlo

Greenport Venlo is een van de grotere mainports van Nederland. Het gebied is 5.400 ha groot en bevat bedrijventerreinen en natuur- en agrarische landschappen. De gezamenlijke overheden werken in Greenport Venlo aan een op Cradle to Cradle geïnspireerde grootschalige gebiedsontwikkeling om zo een ruimtelijk-economische structuurversterking te realiseren. 

Lees meer
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.