Mijn stad is slim, vernieuwend en inclusief

Arcadis helpt gemeentes en provincies bij de ontwikkeling van gebiedsvisies, herschikking van functies en het oplossen van mobiliteitsvraagstukken. Een integrale aanpak en goede afstemming met de inwoners zijn essentieel om tot een duurzaam resultaat te komen. Met kennis van klimaatadaptatie, meervoudig grondgebruik en technologische ontwikkelingen maken wij gebieden vitaal en toekomstbestendig. Zo bieden wij de stad en de inwoners ruimte om te groeien. Wij creëren leefbare steden.

Slim

Het genereren, benutten en toepassen van datagedreven inzichten om steden, gebouwen en mensen met elkaar te verbinden en ze te helpen om beter samen te werken. Op basis van data helpen wij ze duurzamer en efficiënter te functioneren.

Vernieuwend

Vernieuwing, herpositionering en verbeteren van de veerkracht van de middelen en ruimten in de steden om de levensomstandigheden te verbeteren en de veranderende behoefte en groei van de stad te accommoderen.

Inclusief

Het betrekken van eindgebruikers bij de ontwikkeling van de stad, zodat de leefomgeving aansluit op de behoeftes van inwoners. ​

Stationsgebied Driebergen-Zeist

Het stationsgebied Driebergen-Zeist wordt grondig vernieuwd. Station en omgeving veranderen van verkeersknelpunt in een compact, veilig en duurzaam OV knooppunt. De herontwikkeling is aangegrepen om het groene karakter van het gebied verder te versterken en door de nieuwe invulling van het gebied verbetert bovendien de bereikbaarheid van omliggende bedrijven, inclusief het nieuwe hoofdkantoor van Triodos.

Lees meer

Wat beweegt de toekomst van Amsterdam?

De opkomst van met elkaar verbonden en zelfrijdende auto’s (Connected and Autonomous Vehicles; CAV) verlegt de grenzen voor het vervoer en het leven in een stad. Voor onze steden levert dit een kans op om de stedelijke mobiliteit ingrijpend en duurzaam te hervormen en om deze af te stemmen op de behoeften van de gebruikers én de stad.

Lees meer
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.