Mijn stad is groen, gezond en klimaatbestendig

Arcadis helpt bij het stellen van prioriteiten, planvorming en realisatie op het gebied van duurzaamheid, circulariteit, gezondheid en weerbaarheid van steden. Van het opstellen van CO2 routekaarten tot en met ontwerpen van een klimaatadaptieve stationspleinen. Zo dragen we bij aan een duurzame en gezonde leefomgeving. Wij creëren leefbare steden.

Groen

Uitkomsten die mensen, middelen en steden helpen om broeikasgassen te verminderen en het gebruik van vegetatie op natuurlijke systemen om het stadsklimaat te verbeteren.

Gezond

Uitkomsten die een goede gezondheid van de burgers bevorderen door middel van niet-verontreinigde lucht, watervoorziening en geluidsbestrijding.

Klimaatbestendig

Uitkomsten die mensen, middelen en steden helpen om snel te herstellen van schokken en spanningen door middel van bodembescherming, klimaatbescherming en toekomstbestendige infrastructuur.

Wat is een weerbare stad?

“Wanneer het stadsleven stil komt te liggen heeft dit gigantische consequenties. Steden weerbaar en veerkrachtig maken raakt de kern van ons werk.” - Piet Dirke

Stedelijke veerkracht biedt kwaliteit van leven

Overstromingen, cybercrime, aardbevingen en terrorisme behoren tot de orde van de dag. In deze onzekere wereld was veerkracht nog nooit zo belangrijk als nu. Veerkracht is het vermogen te herstellen van stress en tegenslag, om te gaan met onzekerheid en voorbereid te zijn op de mogelijke problemen die zich aandienen.

Lees meer

Sponge City, Wuhan, China

De meest dichtbevolkte stad van China, Wuhan, telt 11 miljoen inwoners en ligt bij de samenvloeiing van de rivieren Yangtze en Han. Door de klimaatverandering loopt de stad voortdurend risico op wateroverlast. Ontdek hoe wij Wuhan helpen om wateroverlast, droogte en vervuiling aan te pakken.

Lees meer

Ask a question


Carolien Gehrels

Directeur Europese steden +31 (0)6 1261 2990 Stel mij een vraag

Sabrina Helmyr

Hoofd Stedelijk Water a.i. +31 (0)6 2706 0113 Stel mij een vraag
No Datasource Set
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.