Belangrijke bijdrage energietransitie: waterstof

Wat u wilt weten over deze nieuwe energiedrager?

Momenteel halen we onze energie uit ongeveer 20% elektriciteit en 80% uit aardgas of vloeibare fossiele brandstof. Het aandeel elektriciteit door wind en zon gaat sterk toenemen. Voor een aantal toepassingen is geen goede elektrische oplossing beschikbaar. Denk aan zwaar transport, hoge temperatuur processen in de industrie, het verwarmen van een oudere woonwijken of monumenten waarbij het te duur of niet haalbaar is om te isoleren en de luchtvaart. Waterstof kan hier een nuttige rol in spelen. Andere voordelen zijn dat je waterstof zonder CO2-uitstoot kunt produceren én dat je waterstof grootschalig en maanden zelfs jaren kunt opslaan voor de momenten dat er geen wind of zon is. Dit laatste kan bovendien helpen om de congestie op de elektriciteitsnetten te voorkomen. Tot slot is het mogelijk om waterstof na enkele kleine aanpassingen te transporteren door het huidige aardgasnet.

Grijze, blauwe en groene waterstof

Vrijwel alle waterstof die op dit moment wereldwijd wordt geproduceerd, is de zogeheten ‘grijze waterstof’. In dit productieproces wordt uit stoom en aardgas waterstof gehaald. Hier komt het broeikasgas CO2 bij vrij. Bij ‘blauwe waterstof’ wordt de CO2 die vrijkomt afgevangen en opgeslagen. Waterstof die is geproduceerd met duurzame energie is ‘groene waterstof’. De bekendste methode is elektrolyse waarbij water door groene elektriciteit wordt gesplitst in waterstof en zuurstof.

Waterstof als duurzame energiedrager

Om aan alle binnen- en buitenlandse doelstellingen te voldoen, is meer tempo nodig. Dat is een uitdaging, want het initiëren, ontwikkelen en benutten van duurzame energie is een complex en tijdrovend traject. De wijze waarop waterstof geconverteerd, getransporteerd en geleverd wordt, heeft invloed op de omgeving, CO2-reductie, veiligheid en kosten. Dit roept vragen op. Cruciaal hierbij is om draagvlak te creëren. Het behalen van maatschappelijke doelstellingen vraagt om gebiedsgebonden maatregelen. Om die maatregelen te faciliteren, zijn nieuwe samenwerkingsvormen en participatiemodellen nodig.

Arcadis gaat voor de duurzame ontwikkeling van Nederland en neemt hierin graag het initiatief om samen met alle betrokkenen en belanghebbenden te bouwen aan het nieuwe energielandschap van morgen. Van kans tot realisatie.


Stel mij een vraag


Nick Ooms

Manager Energietransitie +31 (0)6 2131 3056 Stel mij een vraag
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.