Samen realiseren we de energietransitie

De transitie van het gebruik van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energie was nog nooit zó urgent. Arcadis werkt samen met Over Morgen aan de integrale aanpak van de energietransitie, van ambitie tot uitvoering. Ontdek onze creatieve en haalbare energieoplossingen voor een toekomstbestendige leefomgeving.​

Kinderen dansend bij Windturbines bij zonsondergang

Energietransitie: nog nooit zó urgent

Een stijgende zeespiegel, afnemende biodiversiteit en extreem weer - de samenleving is hard op zoek naar antwoorden voor de klimaatverandering. Woorden als klimaatstress en vliegschaamte doen hun intrede en organisaties zoeken naar een manier om een bijdrage te leveren aan het beperken van de wereldwijde CO2-uitstoot en de opwarming van de aarde. De transitie van het gebruik van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energie is nog nooit zó urgent geweest. 

Van ambitie tot uitvoering

De energietransitie is een zeer complexe opgave met vele belangen en stakeholders. Overheden en netbeheerders ontwikkelen een duurzame energieplanning voor stad en regio. Vastgoedeigenaren, projectontwikkelaars en woningcorporaties werken aan een duurzaam gebouwde omgeving. Energiebedrijven proberen te voldoen aan de verhoogde vraag naar hernieuwbare energie, waarbij distributie en opslag een grote uitdaging vormen. Ook het ruimtebeslag van de leefomgeving is een belangrijk thema, zowel boven- als ondergronds. Dit speelveld vraagt om een integrale benadering met kennis en kunde in de gehele keten: van strategie tot uitvoering.

Creatieve en haalbare energieoplossingen​ Arcadis werkt samen met Over Morgen aan de integrale aanpak van de energietransitie, van ambitie tot concrete stappen. We nemen zowel sociale, technische, financiële, als organisatorische aspecten in het proces mee. Stakeholdermanagement en participatie van betrokkenen spelen daarbij een cruciale rol. Arcadis en Over Morgen combineren technische expertise, data-gedreven oplossingen en innovatieve kracht. In samenspraak met onze opdrachtgevers ontwikkelen we creatieve, realistische én toekomstbestendige oplossingen om het energiesysteem te verduurzamen. Zo werken we met u aan een toekomstbestendige leefomgeving voor ons allemaal.

Energietransitie

Met het bevestigen van uw e-mail voorkeur, gaat u ermee akkoord e-mailmarketingcommunicatie van Arcadis te ontvangen. U heeft altijd de mogelijkheid om u af te melden of aan te melden voor specifieke communicatie via ons voorkeurscentrum. Bekijk ook onze privacyverklaring.

Contactpersonen


Wim Voogd

Programmaleider Energietransitie +31 (0)6 2292 5876 Stel mij een vraag
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.