You have not accepted cookies yet

This content is blocked. Please accept marketing cookies. You can do this here.

Currently Viewing

De uitdaging

Waterschap Rivierenland versterkt de komende jaren verschillende dijken om burgers te beschermen tegen hoogwater. Daarbij houdt zij rekening met verschillende belangen, met oog voor het landschap en de bewoners en met respect voor de waarden in het gebied. Als gevolg van de introductie van de Omgevingswet moet het waterschap deze dijkversterkingen mogelijk maken met een projectbesluit.

De Omgevingswet bundelt talloze wetten en regels tot één enkele wet, wat het beheer en de ontwikkeling van de leefomgeving gemakkelijker maakt. Een van de instrumenten hiervoor is het projectbesluit voor complexe projecten met een publiek belang, zoals de versterking van primaire waterkeringen. Zo’n projectbesluit is voorzien van een uitgebreide motivering, dat onder meer beschrijft hoe de belangen van burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties zijn meegewogen in de besluitvorming.

Marja Menke

Meer informatie over dit project

Neem contact op met Marja Menke voor meer informatie en vragen., Adviseur Water en Omgevingswet

Contact Marja

De oplossing

Hoewel de Omgevingswet zorgt voor vereenvoudiging, is het projectbesluit een nieuw instrument voor de uitvoerende organisaties. Bij Arcadis kennen we de Omgevingswet en de bijbehorende procedures van haver tot gort. Daarom vroeg Waterschap Rivierenland ons om haar medewerkers te ondersteunen met masterclasses, verdiepingssessies, praktische adviezen voor projecten en een voorbeeld-projectbesluit.

In de masterclass legden onze experts uit wat een projectbesluit is, wanneer het waterschap een projectbesluit kan nemen en wanneer het verplicht is. Ook gaven we de medewerkers van het waterschap informatie over de te doorlopen procedure. Voor onderwerpen waar het waterschap meer over wilde weten, organiseerden de experts verdiepingssessies. Daarnaast ondersteunden onze deskundigen projectteams van lopende projecten. Tenslotte maakten we een voorbeeld-projectbesluit met voorbeeldteksten en stelden we samen met het waterschap een beslisschema op. Hiermee kan het waterschap bepalen welk juridisch instrument ze onder de Omgevingswet kunnen inzetten en waarvoor.

De impact

De Omgevingswet vereenvoudigt de wetgeving, maar brengt ook een aantal nieuwe instrumenten met zich mee. Voor primaire waterkeringen en voor andere complexe projecten kan het waterschap bijvoorbeeld een projectbesluit nemen. Dankzij de ondersteuning van Arcadis weet het waterschap nu wat een projectbesluit inhoudt, wat ervoor nodig is, wanneer het verstandig is een projectbesluit voor te bereiden en wanneer dit verplicht is. Ook weet het waterschap in welke gevallen zij een omgevingsvergunning of een zogenoemde ‘vergunning eigen dienst’ kan opstellen. Zo werkt het waterschap aan veilige dijken, die de burgers optimaal beschermen en de natuurlijke omgeving respecteren of zelfs verbeteren.


Gerelateerde oplossingen

Meer informatie over dit project

Neem contact op en ontdek hoe wij jouw organisatie kunnen helpen de kwaliteit van leven te verbeteren.

Marja Menke

Neem contact op met Marja Menke voor meer informatie en vragen.

Adviseur Water en Omgevingswet

Contact Marja

Neem contact op met {name} voor meer informatie & vragen

Arcadis gebruikt uw naam en e-mailadres alleen om uw vraag te beantwoorden. Meer informatie kunt u vinden in ons Privacy beleid.