You have not accepted cookies yet

This content is blocked. Please accept marketing cookies. You can do this here.

Tot 2035

één integrale omgevingsvisie voor ontwikkeling, gebruik, beheer, bescherming en behoud van het hele grondgebied

Currently Viewing

De uitdaging

Binnenkort vormt de Omgevingswet de basis voor alle regels in de fysieke leefomgeving. Deze omvat onder meer de openbare ruimte, wonen, verkeer, milieu en water, maar ook gezondheid, duurzaamheid en klimaat. Bij de Omgevingswet hoort een omgevingsvisie, waarin staat wat gemeente, inwoners, ondernemers en bezoekers echt belangrijk vinden. Ook wil Valkenburg ruimte maken voor nieuwe ontwikkelingen, omdat de wereld om ons heen blijft veranderen. Valkenburg aan de Geul wilde één omgevingsvisie opstellen voor het hele grondgebied van de gemeente en riep hiervoor de hulp van Arcadis in.

Sandra Kemps

Meer informatie over dit project

Neem contact op met Sandra Kemps, Senior adviseur

De oplossing

Samen met de gemeente werken de adviseurs van Arcadis aan deze integrale omgevingsvisie, die een vernieuwende kijk biedt op de ontwikkeling, het gebruik, het beheer, de bescherming en het behoud van het grondgebied tot 2035. Het opstellen van de omgevingsvisie vindt plaats in vier overzichtelijke fasen: opstarten, verkenning, opstellen en besluitvorming. In overleg met de gemeente schreven we een bouwstenen- en uitgangspuntennotitie, die de basis vormt van de omgevingsvisie. Deze notitie was het resultaat van een beleidsinventarisatie, het vaststellen van ‘Sustainable Development Goals’ en het advies over een planMER. Hierover organiseerden we sessies met het college, de directie, de gemeenteraad en de ketenpartners. Om de notitie zo aantrekkelijk en inzichtelijk mogelijk te maken, gaven we deze digitaal vorm in StoryMaps.

De impact

De gemeente Valkenburg aan de Geul heeft straks één allesomvattende omgevingsvisie met de titel ‘Oog voor het verleden, blik op de toekomst’. Hierin staat wat de gemeente en iedereen die er woont en werkt belangrijk vindt voor de leefomgeving. De visie kijkt vooruit tot 2035, zodat de gemeente aantrekkelijk blijft om te wonen, werken, winkelen en recreëren. Natuurlijk is de kans groot dat er zich de komende jaren nieuwe ontwikkelingen aandienen, en ook hiervoor biedt de omgevingsvisie alle ruimte. Het is dan ook geen eindpunt, maar vooral een startpunt: een document in beweging.


Gerelateerde oplossingen

Meer informatie over dit project

Neem contact op en ontdek hoe wij jouw organisatie kunnen helpen de kwaliteit van leven te verbeteren.

Sandra Kemps

Neem contact op met Sandra Kemps voor meer informatie en vragen.

Senior adviseur

Neem contact op met {name} voor meer informatie & vragen

Arcadis gebruikt uw naam en e-mailadres alleen om uw vraag te beantwoorden. Meer informatie kunt u vinden in ons Privacy beleid.