You have not accepted cookies yet

This content is blocked. Please accept marketing cookies. You can do this here.

Currently Viewing

De uitdaging

Meer en meer leidt de klimaatverandering tot extreme weersomstandigheden die een grote impact hebben op ons leven. Zo was de zomer van 2018 een van de warmste en droogste van de afgelopen drie eeuwen. Daarop werd een landelijke crisisorganisatie opgericht die het dreigende watertekort het hoofd moest bieden. Om zicht te krijgen op het functioneren van deze organisatie, vroegen diverse partijen in de waterketen en de Tweede Kamer een evaluatie aan. Arcadis was een van de partners van het ministerie van IenW die dit onderzoek uitvoerden.

Arjen  Koomen

Meer informatie over dit project

Neem contact op met Arjen Koomen, Adviseur voor waterkwantiteit en -kwaliteit

De oplossing

De aanpak van droogte vergt een goede afstemming en samenwerking met veel verschillende partijen. Op verzoek van diverse betrokkenen besloot het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) tot een onderzoek naar het functioneren van deze landelijke crisisorganisatie. De evaluatie werd uitgevoerd door Arcadis en Berenschot. Daarbij brachten wij de inhoudelijke kennis en ervaring in met betrekking tot droogteproblematiek en waterkwantiteit, en sprak Berenschot zijn expertise aan op het gebied van (incident)evaluaties. Beide organisaties zijn partners in een consortium met verder PosadMaxwan en Bax & Company. Dit consortium fungeert als partner in de raamovereenkomst van het ministerie van IenW voor ingenieurs- en adviesdiensten voor alle beleidsvelden van IenW.

  • LEES MEER

    In de evaluatie dienden documentenonderzoeken, interviews en een online enquête als basis voor het feitenrelaas en een voorlopige analyse. Deze analyse werd vervolgens besproken tijdens interactieve evaluatiebijeenkomsten met Rijkswaterstaat, waterschappen en betrokken sectoren (waaronder drinkwater, landbouw, natuur, scheepvaart). Naast een landelijke bijeenkomst waren er sessies voor elk Regionaal Droogte Overleg. Deze besprekingen zorgden voor inzichten in de leer- en verbeterpunten in de verschillende regio’s en op landelijk niveau. Uiteindelijk leidde dit tot conclusies over de samenwerking tussen betrokken partijen en over het Landelijk Draaiboek Waterverdeling en Droogte.

    Nederland kent bijna iedere zomer een periode van droogte. De aanvoer van water via de Rijn en de Maas neemt af en er verdampt meer water dan er neerslag valt. Tijdens de zomer van 2018 dreigde er zelfs een watertekort en besloot de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling belanghebbenden te informeren via wekelijkse Droogtemonitoren. Begin augustus 2018 schaalde de landelijke crisisorganisatie op conform het Landelijk Draaiboek Waterverdeling en Droogte.

De impact

Het eindrapport van Arcadis en Berenschot werd op 25 april 2019 aan de Tweede Kamer aangeboden. De belangrijkste conclusies waren dat de landelijke crisisorganisatie succesvol en in goede samenwerking heeft geopereerd bij de waterverdeling en de bestrijding van de droogte. Wel werden er enkele verbeterpunten genoemd, onder meer op het gebied van informatiemanagement, het betrekken van maatschappelijke organisaties en het op elkaar afstemmen van verschillende crisiskolommen.


Gerelateerde oplossingen

Milieu, Gezondheid, Veiligheid en Duurzaamheid, beheersbaar met Digital EHS&S

Lees meer

Meer informatie over dit project

Neem contact op en ontdek hoe wij jouw organisatie kunnen helpen de kwaliteit van leven te verbeteren.

Arjen  Koomen

Neem contact op met Arjen Koomen voor meer informatie en vragen.

Adviseur voor waterkwantiteit en -kwaliteit

Neem contact op met {name} voor meer informatie & vragen

Arcadis gebruikt uw naam en e-mailadres alleen om uw vraag te beantwoorden. Meer informatie kunt u vinden in ons Privacy beleid.