You have not accepted cookies yet

This content is blocked. Please accept marketing cookies. You can do this here.

Currently Viewing

De uitdaging

De gemeente Nijkerk werkt aan de transformatie van Stadshaven tot een nieuwe woonwijk met ongeveer 600 woningen, nabij het historische centrum in het voormalige havengebied van Nijkerk. In Stadshaven komt ruimte voor eigentijds wonen, recreatie en aantrekkelijke stedelijke vergroening. 

In 2021 heeft de gemeente een concept-stedenbouwkundige visie voor de gebiedsontwikkeling opgesteld. De gemeente heeft de adviseurs van Arcadis | Over Morgen gevraagd om voor de definitieve stedenbouwkundige visie een duurzaamheidsparagraaf op te stellen. 

Deze duurzaamheidsvisie moet de gemeentelijke duurzaamheidsambities vertalen naar concrete kansen en mogelijke maatregelen. Een uitdaging, gezien het industriële verleden van dit gebied en de wens om hoog stedelijk woonmilieu te creëren. Het vraagt om zorgvuldige prioritering van de duurzaamheidsambities.

Martijn Blankestijn

Meer informatie over dit project

Neem contact op met Martijn Blankestijn, Senior Consultant, visies en programma’s

De oplossing

Stap voor stap hebben we toegewerkt naar een realistische duurzaamheidsvisie.

In gesprek met de gemeente

In de eerste stap hebben we een beleidsanalyse uitgevoerd om inzicht te krijgen in de ambities van de gemeente. Deze beleidsanalyse hebben we getoetst en verrijkt in een workshop met beleidsmedewerkers van de verschillende duurzaamheidsthema’s. Ook hebben we interviews gehouden met de wethouder duurzaamheid en de projectwethouder. Hierdoor hebben we een goed beeld gekregen van de ontwikkelcontext, kansen en bedreigingen en politieke gevoeligheden van het project.

 • Lees Meer


  Bepalen van de duurzaamheidsambities


  Aan de hand van concrete voorbeeldmaatregelen is het ambitieniveau voor de duurzaamheidsthema’s (klimaatadaptatie & biodiversiteit, duurzame energie, circulaire ontwikkeling, duurzame mobiliteit en gezondheid) bepaald. In een workshop zijn we met de gemeentelijke beleidsmedewerkers en projectleiders het gesprek aangegaan over de ambitieniveaus. Gezamenlijk is bepaald dat de focus ligt op de thema’s klimaatadaptatie en energie. De openbare ruimte tussen de bouwblokken wordt zo groen mogelijk. De unieke ligging aan de haven wordt ingezet om verkoelende (recreatie) plekken te realiseren. Op het gebied van energie loopt er al een onderzoek naar de mogelijkheden om (in de omgeving) duurzame energie op te wekken.


  Ook hebbend de gesprekken met de gemeente ertoe geleid dat de gemeente iets nieuws wil proberen op het gebied van circulariteit en deelmobiliteit. Zo wil zij gaan experimenteren met houtbouw en deelmobiliteit aanbieden in de wijk. 


  Participatie met de omgeving


  De mix aan duurzaamheidsambities hebben we gepresenteerd tijdens een inloopavond voor de omgeving. Met huidige bewoners en ondernemers en mogelijk toekomstige bewoners zijn we het gesprek aangegaan over de duurzaamheidsambities. Vinden zij de ambities passend bij de nieuwe woonwijk? Een groot deel van de bewoners kon zich vinden in de mix aan duurzaamheidsambities. “Gewoon doen!” was een veel gehoorde uitspraak. Ook wordt het vanzelfsprekend gevonden om op onderdelen een stap verder te gaan dan het wettelijk minimum.


  Met name hittestress werd als belangrijk aandachtspunt benoemd. Hoe voorkomt de gemeente dat de nieuwe woonwijk zorgt voor extra hittestress in de omliggende wijken? Stadshaven Nijkerk wordt juist een plek met veel groen en water, meer dan dit nu het geval is. Ook bewoners uit de omliggende wijken moeten gebruik kunnen maken van de klimaatadaptief opgezette openbare ruimte van Stadshaven.

De impact

De definitieve stedenbouwkundige visie met duurzaamheidsparagraaf werd in het najaar van 2022 ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden. Daarna is er begonnen met de uitwerking van de (deel)plannen. Belangrijk daarbij is dat de duurzaamheidsambities vertaald worden naar specifieke (technische) maatregelen in de planuitwerking. Door het borgen van de duurzaamheidsambities in de visie, weten de gemeente en potentiële marktpartijen hoe zij kunnen sturen op een duurzame wijk.


Gerelateerde oplossingen

Meer informatie over dit project

Neem contact op en ontdek hoe wij jouw organisatie kunnen helpen de kwaliteit van leven te verbeteren.

Martijn Blankestijn

Neem contact op met Martijn Blankestijn voor meer informatie en vragen.

Senior Consultant, visies en programma’s

Neem contact op met {name} voor meer informatie & vragen

Arcadis gebruikt uw naam en e-mailadres alleen om uw vraag te beantwoorden. Meer informatie kunt u vinden in ons Privacy beleid.