You have not accepted cookies yet

This content is blocked. Please accept marketing cookies. You can do this here.

19 SEP 2023 | Nieuwsbericht

Arcadis ondersteunt groen maatwerk tussen overheid en Zeeland Refinery

Arcadis begeleidde de afgelopen periode het inhoudelijke proces rondom de duurzaamheidsplannen tussen Zeeland Refinery en de overheid. Hiermee wil het bedrijf extra snel verduurzamen, bovenop wat is afgesproken in het klimaatakkoord.

Minister Micky Adriaansens (Ministerie Economische Zaken en Klimaat), staatssecretaris Vivianne Heijnen (Ministerie Infrastructuur en Waterstaat), gedeputeerde Jo-Annes de Bat (Provincie Zeeland) en Jessica Hahn (General Manager Zeeland Refinery) tekenden recentelijk een intentieverklaring, die de basis legt voor maatwerkafspraken tussen Zeeland Refinery en de Nederlandse overheid. Met deze afspraken streven beide partijen naar een versnelde verduurzaming van Zeeland Refinery, met oog voor de leefomgeving en natuur.

Zeeland Refinery is een raffinaderij in Nieuwdorp en ligt in het chemiecluster Zeeland. Het bedrijf biedt werkgelegenheid aan ongeveer zevenhonderd mensen in de regio en levert aan klanten in Nederland, België en Duitsland. Zeeland Refinery produceert voornamelijk brandstoffen uit ruwe olie voor wegverkeer, luchtvaart en scheepvaart. Daarnaast maakt het bedrijf oplosmiddelen en grondstoffen voor de kunststofindustrie.

Als objectieve voorzitter begeleidde Arcadis de gesprekken over maatwerk tussen de overheid en Zeeland Refinery. In die rol leverde de adviesorganisatie het projectmanagement voor het opstellen van de intentieverklaring, de zogenaamde Expression of Principle (EoP). Daarnaast bracht Arcadis een combinatie van technisch inhoudelijke en politiek-bestuurlijke competenties in. Mede hierdoor wisten de partijen elkaar telkens vlot te vinden. In een relatief kort tijdsbestek van zes maanden is deze EoP ontwikkeld.

In de Expression of Principles worden de ambities beschreven die Zeeland Refinery de komende maanden zal bestuderen:

  • Een reductie van 1 miljoen ton CO2-uitstoot in 2030 (vergeleken met 2022)
  • Een reductie van 10% tot 50% van de NOx-uitstoot in 2030 (vergeleken met 2022)
  • Een reductie van 10% tot 50% van het 'vers' waterverbruik in 2030 (vergeleken met 2022)

Om de doelstelling van 1 megaton minder CO2-uitstoot te halen, wil Zeeland Refinery haar productieprocessen verbeteren en zo het energieverbruik verminderen. In de volgende fase, de Joint Letter of Intent (JLOI), zullen alle betrokken partijen de genoemde intenties verder uitwerken en uiteindelijk omzetten in concrete maatwerkafspraken.

Zeeland Refinery onderzoekt hiervoor meerdere scenario’s waarin verschillende technieken worden toegepast voor het realiseren van deze ambities. Met de maatwerkafspraken hebben de partijen als doel om een versnelling teweeg te brengen en in de verduurzaming verder te gaan dan wettelijk is vastgelegd op het gebied van klimaatdoelstellingen.

Jessica Hahn, General Manager van Zeeland Refinery: “Deze Expression of Principles is een belangrijke stap voor het verdere verduurzamingsproces van Zeeland Refinery. Door samen met de betrokken overheden de lijnen uit te zetten voor onze verduurzaming, leren we veel van elkaar. We krijgen inzicht in elkaars mogelijkheden en beperkingen, waardoor we elkaar beter kunnen ondersteunen om extra stappen te zetten richting een klimaatneutrale toekomst.”

Tim Preger

Neem contact op met Tim Preger voor meer informatie en vragen.

Tim Preger, Woordvoerder/Senior Adviseur Communicatie

Neem contact op met {name} voor meer informatie & vragen

Arcadis gebruikt uw naam en e-mailadres alleen om uw vraag te beantwoorden. Meer informatie kunt u vinden in ons Privacy beleid.