You have not accepted cookies yet

This content is blocked. Please accept marketing cookies. You can do this here.

05 SEP 2023 | Nieuwsbericht

Consortium met Arcadis doet bereikbaarheidsonderzoek Lelylijn

Arcadis doet in een consortium met PosadMaxwan, Significance en Berenschot een onderzoek naar mogelijke alternatieven voor de Lelylijn. Zo werken de onderzoekers het ontwerp van drie eerder bedachte basisalternatieven uit en kijken ze naar de mogelijke kosten van de ontwerpbouwstenen van de Lelylijn. De opdracht komt van het projectteam Lelylijn.

De Lelylijn is de voorgestelde snelle spoorverbinding tussen de Randstad en Noordelijk Nederland. Hoe de Lelylijn precies gaat lopen en op welke stations de lijn gaat stoppen, is nog niet besloten. De verschillende varianten gaan afgewogen worden in dit onderzoek. Ondanks dat verschillende varianten van de Lelylijn de afgelopen decennia onderwerp van studie waren en er al veel bekend ‘lijkt’ te zijn, kunnen bij alle betrokken stakeholders nieuwe inzichten ontstaan over varianten of oplossingen. Het werk in deze nieuwe fase gaat onder meer om het maken van verschillende dienstregelingen die passen bij drie eerder bedachte basisalternatieven. Ook bekijken de onderzoekers de exploitatiekosten, het ontwerp en raming van infrastructuur van de verschillende Lelylijn-bouwstenen. Deze bouwstenen gaan over afwegingen rond specifieke locaties in Noordelijk Nederland of bijvoorbeeld over de impact rond Amsterdam of richting Duitsland. Bij elke bouwsteen zijn verschillende ontwerpuitdagingen.

‘Het kabinet heeft 3 miljard euro gereserveerd om met medefinanciering van de regio en Europese fondsen de Lelylijn aan te leggen’, aldus directeur Mobility Tanya Sancisi. ‘Het is de bedoeling dat in het najaar van 2024 meer duidelijkheid is over ontwerp en kosten, zodat de stap gezet kan worden naar het starten van een zogenaamde MIRT-verkenning. Deze lijn ontsluit Noordelijk Nederland met de rest van het land. We vinden het een gave opdracht om alle alternatieven te bekijken. Dit zijn precies de integrale projecten die wij leuk vinden en samen met onze partners PosadMaxwan, Significance en Berenschot uitstekend aan kunnen.’

Tim Preger

Neem contact op met Tim Preger voor meer informatie en vragen.

Tim Preger, Woordvoerder/Senior Adviseur Communicatie

Neem contact op met {name} voor meer informatie & vragen

Arcadis gebruikt uw naam en e-mailadres alleen om uw vraag te beantwoorden. Meer informatie kunt u vinden in ons Privacy beleid.