You have not accepted cookies yet

This content is blocked. Please accept marketing cookies. You can do this here.

20 JUL 2023 | Nieuwsbericht

Arcadis ondertekent aandringen markt op een CO2-eis voor de bouw

Amsterdam, 20 juli 2023 - Arcadis, een toonaangevend internationaal ontwerp- en consultancybureau voor de natuurlijke en gebouwde omgeving, ondersteunt de oproep tot een CO2-eis voor de bouw. Samen met meer dan 80 publieke en private partijen uit de sector roepen we demissionair minister Hugo de Jonge op tot duidelijkheid en actie.

De bouwsector heeft een grote impact op het klimaat. Ongeveer 80% van de CO2-uitstoot die ze produceert, heeft te maken met het soort materialen dat gebruikt wordt. Om de klimaatdoelstellingen te halen is er een sterke sturing nodig. Arcadis is van mening dat de invoering van een CO2-eis en de ontwikkeling van de GWPa-indicator, die inzichtelijk maakt wat de broeikasgasuitstoot van de bouw- en productiefase (Module A) is, zal leiden tot vervanging van CO2-intensieve materialen. Bovendien zal het gebruik van bio-based en hergebruik van materialen verder gestimuleerd worden.

Cécile Cluitmans, Director Places & Country Director Arcadis Nederland, zegt hierover: "Het verminderen van de CO2-uitstoot in de bouwsector is van groot belang om de klimaatdoelstellingen te halen. We moeten onze verantwoordelijkheid nemen en bijdragen aan betere vooruitzichten voor ons allemaal. Deze oproep past binnen onze ambitie om samen een duurzame toekomst vorm te geven en de doelstellingen rond net zero carbon in de bouw te realiseren."

Met de ondertekening van deze brief roept Arcadis de demissionair minister op om te doen wat kan én nodig is, namelijk vasthouden aan zijn toezegging in de Kamerbrief Normeren en Stimuleren Circulair Bouwen van 23 december. Hierin sprak hij over "een normering voor de CO2-emissie van het materiaalgebruik in gebouwen”.

De markt is er klaar voor én het is nodig als we de klimaatdoelen willen halen.

Lees hier de volledige oproep aan de minister.

Cécile  Cluitmans

Neem contact op met Cécile Cluitmans voor meer informatie en vragen.

Cécile  Cluitmans, Country Director Nederland & BA director Places

Neem contact op met {name} voor meer informatie & vragen

Arcadis gebruikt uw naam en e-mailadres alleen om uw vraag te beantwoorden. Meer informatie kunt u vinden in ons Privacy beleid.