You have not accepted cookies yet

This content is blocked. Please accept marketing cookies. You can do this here.

08 NOV 2022 | Persbericht

Ruimtelijke Verkenning IJsselmeergebied

De Ruimtelijke Verkenning in het IJsselmeergebied is recent van start gegaan. Een consortium van bedrijven met Arcadis, One Architecture en Smartland Landscape Architects gaat in opdracht van het Bestuurlijk Platform IJsselmeergebied aan de slag om een afweegkader te maken voor de toekomst van het IJsselmeergebied. Hierbij beantwoorden zij de vraag: welke kansen, knelpunten, mogelijkheden en beperkingen gelden waar, wanneer en waarom?

Er spelen in het gebied vele uiteenlopende opgaven. Denk bijvoorbeeld aan natuurontwikkeling, energieopwekking, verstedelijking, recreatie en klimaatverandering. De verkenning geeft inzicht in de samenhang tussen deze verschillende opgaven. Het laat zien op welke manier deze elkaar versterken of juist conflicteren.

Bovendien biedt het handvatten voor het maken van keuzes. Want, niet alles kan meer overal; en niet altijd. In de aanpak staat ‘ontwerpend onderzoeken’ centraal. Deze methodiek maakt de opgave visueel en daarmee concreet. Kaartmateriaal geeft inzicht hoe projecten elkaar versterken of juist tegenwerken. Het laat zien hoe het maken van bepaalde keuzes, en daaruitvolgende (toekomst)richtingen, binnen het Ijsselmeergebied invloed hebben op andere ontwikkelingen en daarmee stakeholders.

Het ontwerpend onderzoek draagt bij aan het opstellen van een afweegkader: een stuur in het netwerk van opgaven.

Tim Preger

Neem contact op met Tim Preger voor meer informatie en vragen.

Tim Preger, Woordvoerder/Senior Adviseur Communicatie

Neem contact op met {name} voor meer informatie & vragen

Arcadis gebruikt uw naam en e-mailadres alleen om uw vraag te beantwoorden. Meer informatie kunt u vinden in ons Privacy beleid.