You have not accepted cookies yet

This content is blocked. Please accept marketing cookies. You can do this here.

De stad is meer dan de plek waar we wonen en werken. De stad is een thuishaven. Een plek die vertrouwd aanvoelt, met een eigen karakter, de plek waar je gezond en met plezier je leven leeft.

 In de stad van overmorgen is er ruimte voor groen en ontspanning. Het is een sociale stad, met onderdak, veiligheid, werk en onderwijs, bereikbaar voor iedereen. Een natuurinclusieve stad die zo min mogelijk druk legt op de toekomst. Opgewassen tegen klimaatverandering maar ook veerkrachtig bij economische, demografische en technologische veranderingen. Arcadis werkt aan stedelijke gebiedsontwikkeling vanuit een authentieke, integrale en duurzame visie op gezonde gemeenten, steden en de omgeving. Onze expertteams bieden ondersteuning van advies tot realisatie.

A beautiful building

Stedelijke gebiedsontwikkeling

Om de stad in de toekomst voor iedereen leefbaar, betaalbaar, bereikbaar en gezond te houden is nú regie nodig. Als stadsmaker met een duidelijke toekomstvisie, kennis van zaken en uitvoeringskracht is Arcadis dé advies- en ingenieursorganisatie voor gebiedsontwikkeling. Gezonde stedelijke leefomgevingen bouw je samen: duurzaam en mensgericht.

Een maatschappelijke opgave

Een maatschappelijke opgave

Duurzame gebiedsontwikkeling is de aanjager is voor het aanpakken van de maatschappelijke opgaven van nu. Tegelijk is het ingewikkeld om ambities op het gebied van belangrijke thema’s als energie, warmte, duurzame mobiliteit, technologie, gezondheid, omgeving en circulaire economie te prioriteren. Ambities combineren en stapelen, compliceert de uitdaging. Wij helpen met het leggen van verbindingen en het maken van slimme keuzes. Het gaat om doen wat nodig, waardevol én kansrijk is.

Passend haalbaar en betaalbaar 2

Passend, haalbaar en betaalbaar

Wij werken voor de mensen die nu en in de toekomst in een gebied wonen, werken of recreëren. Samen met hen bedenken we wat er nodig is en werken we aan wat mogelijk is. Door participatie en co-creatie maken we daar waar het kan complexe zaken simpel, zonder de visie en haalbaarheid uit het oog te verliezen. 

Kom in contact met onze experts

Helen Amerika

Neem contact op met Helen Amerika voor meer informatie.

Commercieel Manager, stedelijke gebiedsontwikkeling

Wouter Jan Verheul

Neem contact op met Wouter Jan Verheul voor meer informatie.

Senior Consultant, strategie en haalbaarheid

Martijn Blankestijn

Neem contact op met Martijn Blankestijn voor meer informatie.

Senior Consultant, visies en programma’s

Jaco  van Vliet

Neem contact op met Jaco van Vliet voor meer informatie.

Senior Consultant, strategie en haalbaarheid

Joris Bokhove

Neem contact op met Joris Bokhove voor meer informatie.

Senior Consultant, visies en programma’s

Laura Alblas

Neem contact op met Laura Alblas voor meer informatie.

Consultant, flexwonen en locatiestrategie

Neem contact op met {name} voor meer informatie & vragen

Arcadis gebruikt uw naam en e-mailadres alleen om uw vraag te beantwoorden. Meer informatie kunt u vinden in ons Privacy beleid.