You have not accepted cookies yet

This content is blocked. Please accept marketing cookies. You can do this here.

Nederland moet verouderde infrastructuur vervangen en moderniseren, inclusief bruggen, tunnels, wegen en sluizen. De groeiende mobiliteit belast de bestaande constructies, wat het belang van vernieuwing benadrukt voor behoud van bereikbaarheid en connectiviteit in het land.

Renoveren of vervangen?

Eigenaren en beheerders van infrastructuur, zoals Rijkswaterstaat, provincies, gemeentes, waterschappen en ProRail, staan voor complexe keuzes. Infrastructuur moet niet alleen functioneel en betrouwbaar zijn, maar ook toekomstbestendig, veilig en duurzaam. Renovatie of vervanging van bestaande infrastructuur vereist zorgvuldige afweging, optimalisatie van capaciteit, expertise en budget, en aandacht voor lange-termijnbelangen.

Ga in gesprek met een expert van Arcadis over jouw renovatie-uitdaging.
Zorgvuldige renovatie en restauratie van de Maastunnel

Vier succesfactoren voor het vervangen en renoveren van bestaande infrastructuur

1.
De kracht van een integrale aanpak

Het geheel overzien is cruciaal voor het succesvol vervangen of renoveren van infrastructuur. Dit vereist expertise in diverse vakgebieden en een procesmatige aanpak. Het effectief aanpakken van verschillende objecten vereist het maken van weloverwogen keuzes. Deze keuzes worden beïnvloed door factoren zoals de conditie van de objecten, de verwachte kosten van onderhoud en vervanging, en de verwachte impact op de gebruikers en de omgeving.

Een integrale aanpak houdt ook rekening met de maatschappelijke functie van deze objecten in de omgeving. Dit vereist zorgen voor een goede bereikbaarheid gedurende alle projectfasen.

Bij Arcadis staan we al jarenlang diverse opdrachtgevers bij met onze expertise op het gebied van instandhouding, bouw en renovatie van infrastructuur. We ondersteunen bij het nemen van weloverwogen beslissingen en het opstellen van goed doordachte en kostenefficiente plannen voor instandhouding, vervanging en renovatie.

Duurzaam renoveren

2.
Duurzaam renoveren voor een CO2-neutrale toekomst

In Nederland streeft de bouwsector naar CO2-neutraal (emissieloos) bouwen. Naast het verminderen van de CO2-uitstoot tijdens de bouwfase, richt de sector zich voornamelijk op de exploitatiefase, met speciale aandacht voor energieverbruik.

Renovatie van bestaande infrastructuur is vaak de meest duurzame optie om dit doel te bereiken. Circulariteit, het gebruik van duurzame en lokale materialen, duurzaam transport en energie-efficiënte technologieën spelen een belangrijke rol bij het bouwen of renoveren van energie neutrale objecten en het minimaliseren van de impact op het milieu gedurende de gebruiksfase.

Bij Arcadis staat duurzaamheid centraal in al onze activiteiten. Onze expertise en innovatieve benadering dragen bij aan het verkleinen van de ecologische voetafdruk van bestaande infrastructuurprojecten. Daarnaast houden we rekening met de sociale en economische aspecten van duurzaamheid, zoals het stimuleren van lokale betrokkenheid en het verbeteren van de leefomgeving voor gemeenschappen.

Het is belangrijk dat de klant een zorgvuldige afweging kan maken

3.
Het belang van technische disciplines

Technische disciplines zijn van onschatbare waarde voor het garanderen van betrouwbare en veilige infrastructuur. Een goed ontworpen en onderhouden brug, tunnel of sluis vervult zijn verbindende functie en blijft beschikbaar voor mensen en goederen.

Dit is niet alleen van groot belang voor het bevorderen van de economische ontwikkeling van een regio, maar ook voor de onderlinge verbondenheid tussen steden en dorpen.

De ingenieurs van Arcadis beschikken over uitgebreide kennis en ervaring op het gebied van de bouw en renovatie van duurzame infrastructuur, inclusief installaties, civiel, werktuigbouw, elektrotechniek en assetmanagement. We maken nauwkeurige berekeningen gebaseerd op betrouwbare data en grondige kennis van processen en systemen. Ons advies over de capaciteit van het object en de eventuele belemmering voor de functie helpt eigenaren van infrastructuur weloverwogen besluiten te nemen over de vernieuwing ervan.

A man and woman discussing in front of computer

4.
Doeltreffende aanpak: data-gedreven,
geautomatiseerd en geïntegreerd

Een data-gedreven aanpak, automatisering, standaardisatie, digitalisering en systeemintegratie zijn essentieel voor een doeltreffende en kosteneffectieve aanpak van de vervanging en renovatie van infrastructuur, vooral bij beperkte budgetten. Ze zorgen voor geïnformeerde besluitvorming, minimaliseren risico’s, verbeteren efficiëntie en maximaliseren de prestaties van de infrastructuur.

Arcadis helpt bij het ontwikkelen van gedetailleerde datamodellen, implementeren van geautomatiseerde processen, definiëren van standaardontwerpen, digitaliseren van projectinformatie en integreren van verschillende infrastructuursystemen. Hierdoor kunnen onze klanten kosteneffectieve oplossingen realiseren en betere resultaten behalen bij infrastructuurprojecten.

Ga in gesprek met een expert

Voor meer informatie en vragen kun je contact opnemen met Marc Hartsema.

Marc  Hartsema

Marc Hartsema

Directeur Asset Management / Exploitatie & Onderhoud Infrastructuur

Neem contact op met {name} voor meer informatie & vragen

Arcadis gebruikt uw naam en e-mailadres alleen om uw vraag te beantwoorden. Meer informatie kunt u vinden in ons Privacy beleid.