You have not accepted cookies yet

This content is blocked. Please accept marketing cookies. You can do this here.

04 JAN 2024 | Persbericht

Arcadis verricht ingenieursdiensten voor vijf stormvloedkeringen

Ingenieursorganisatie Arcadis heeft van Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid opdracht gekregen om ingenieursdiensten te verlenen voor vijf stormvloedkeringen in Zuid-Holland. De komende vier jaar helpt Arcadis bij de begeleiding onder andere het onderhoud aan de Maeslantkering, de Hartelkering, Hollandsche IJsselkering, de Haringvlietsluizen en Volkeraksluizen. Hier is een omzet mee gemoeid van zo’n 6,5 miljoen euro voor de gehele periode. In het contract is ook de mogelijkheid tot twee keer een verlenging met twee jaar opgenomen.

Binnen deze opdracht stelt Arcadis een aantal van de contracten voor renovatiewerkzaamheden op en houdt ook toezicht op de contractbeheersing ervan. De waterbouwspecialisten van Arcadis helpen Rijkswaterstaat bij de instandhouding van de keringen, met onderwerpen zoals kwaliteitsborging, risicobeheersing en planvorming. Arcadis fungeert als vast aanspreekpunt voor het projectteam van Rijkswaterstaat en denkt zo mee om samen tot efficiënte werkwijze te komen.

‘Met dit contract heeft onze opdrachtgever alle losse contracten die voorheen onder de raamovereenkomst ingenieursdiensten vielen gebundeld in één vraag’, aldus projectdirecteur Wolter Seinen van Arcadis. ‘In dit nieuwe contract helpt Arcadis bij de coördinatie van de activiteiten die bij de stormvloedkeringen plaatsvinden. Het mooie hiervan is dat we de opgedane kennis en kunde ook als internationaal opererende ingenieursorganisatie bij onze collega’s wereldwijd kunnen inzetten.'

Lees meer hoe Arcadis werkt aan toekomstbestendige infrastructuur.

Tim Preger

Neem contact op met Tim Preger voor meer informatie en vragen.

Tim Preger, Woordvoerder/Senior Adviseur Communicatie

Neem contact op met {name} voor meer informatie & vragen

Arcadis gebruikt uw naam en e-mailadres alleen om uw vraag te beantwoorden. Meer informatie kunt u vinden in ons Privacy beleid.