You have not accepted cookies yet

This content is blocked. Please accept marketing cookies. You can do this here.

Om een aantrekkelijke stad te zijn en te blijven is het economisch en financieel klimaat van belang; voor investeerders, bedrijfsleven en bewoners. Een bruisende economie, werkgelegenheid, en goede huisvesting hebben een aanzuigende kracht. De groeiende interesse en trek naar de stedelijke regio’s drijft tegelijkertijd de kosten van woning en levensonderhoud omhoog. De uitdaging is een klimaat te creëren dat kansen biedt voor iedereen.

Arcadis helpt steden en gemeenten om een bruisende economie te creëren door effectief transport en een excellente energie en telecom infrastructuur. Hiermee bieden we een superieur bedrijfsklimaat voor bedrijven, wat zorgt voor lokale werkgelegenheid. Dit biedt financiële kansen voor stedelijke inwoners en bedrijven. Met onze maatschappelijke, technische en financiële kennis helpen wij de stad ook betaalbaar te blijven. Van slim aanbesteden tot en met hergebruik van bestaand vastgoed. Wij creëren leefbare steden.

Mijn stad is welvarend en betaalbaar
Welvarend

Uitkomsten die een dynamische economie creëren en financiële mogelijkheden bieden voor inwoners en bedrijven.

Mijn stad is welvarend en betaalbaar
Betaalbaar

Uitkomsten die ertoe bijdragen dat goederen, diensten, huren en onroerend een goede mix aan betaalbaarheid hebben. Dit houdt ook in dat de kosten van levensonderhoud in de stadscentra niet onbetaalbaar hoog zijn voor werknemers zoals verpleegkundigen, leraren, brandweerlieden en politieagenten.


Verstedelijking leidt tot een nieuwe kijk op hoe we wonen in de stad

“Denk je bij het wonen in communes meteen aan de jaren zestig en maatschappijkritische jongeren of studenten? Kijk dan eens iets verder. Communes heten in 2019 groepswonen, oftewel co-living, en sluiten volledig aan bij hoe mensen in de 21e eeuw wonen. Vooral onder millennials, lege nesters en gepensioneerden die een andere woonvorm zoeken, wint co-living aan populariteit.” 

Verstedelijking leidt tot een nieuwe kijk op hoe we wonen in de stad


Innoveren, verbinden en versterken in Amsterdam

De wijk Geuzenveld-Slotermeer en stadsdeel Nieuw-West hebben te kampen met hoge werkloosheidscijfers. Onderzocht is hoe de economische ontwikkeling en potentie van industrieterrein Westpoort hierin een positieve rol kan vervullen door het industrieterrein te verbinden met de stad Amsterdam en stadsdeel Nieuw-West.

Innoveren verbinden en versterken in Amsterdam


Het duurzame energiebedrijf van Greenport Venlo

Greenport Venlo is een van de grotere mainports van Nederland. Het gebied is 5.400 ha groot en bevat bedrijventerreinen en natuur- en agrarische landschappen. De gezamenlijke overheden werken in Greenport Venlo aan een op Cradle to Cradle geïnspireerde grootschalige gebiedsontwikkeling om zo een ruimtelijk-economische structuurversterking te realiseren. 

Het duurzame energiebedrijf van Greenport Venlo

Neem contact op met {name} voor meer informatie & vragen

Arcadis gebruikt uw naam en e-mailadres alleen om uw vraag te beantwoorden. Meer informatie kunt u vinden in ons Privacy beleid.