You have not accepted cookies yet

This content is blocked. Please accept marketing cookies. You can do this here.

Klimaatverandering, nieuw overheidsbeleid en bewustwording vanuit burgers dwingen steden om na te denken over de inrichting en impact van een stad op de omgeving. Hoe creëer je in de stad een gezond en groene leefomgeving voor huidige en toekomstige generaties? En hoe zorg je dat mensen, assets en steden goed kunnen herstellen van natuurlijke invloeden zoals extreme wateroverlast of juist droogte en hitte?

Arcadis helpt bij het stellen van prioriteiten, planvorming en realisatie op het gebied van duurzaamheid, circulariteit, gezondheid en weerbaarheid van steden. Van het opstellen van CO2 routekaarten tot en met ontwerpen van een klimaatadaptieve stationspleinen. Zo dragen we bij aan een duurzame en gezonde leefomgeving. Wij creëren leefbare steden.

Mijn stad is groen, gezond en klimaatbestendig - Groen

Groen

Uitkomsten die mensen, middelen en steden helpen om broeikasgassen te verminderen en het gebruik van vegetatie op natuurlijke systemen om het stadsklimaat te verbeteren.

Mijn stad is groen, gezond en klimaatbestendig - GezondGezond

Uitkomsten die een goede gezondheid van de burgers bevorderen door middel van niet-verontreinigde lucht, watervoorziening en geluidsbestrijding.

Mijn stad is groen, gezond en klimaatbestendig - Klimaatbestendig

Klimaatbestendig

Uitkomsten die mensen, middelen en steden helpen om snel te herstellen van schokken en spanningen door middel van bodembescherming, klimaatbescherming en toekomstbestendige infrastructuur.
Wat is een weerbare stad?

“Wanneer het stadsleven stil komt te liggen heeft dit gigantische consequenties. Steden weerbaar en veerkrachtig maken raakt de kern van ons werk.” - Piet Dircke

Wat is een weerbare stad?

MINUTES

You have not accepted cookies yet

This content is blocked. Please accept Marketing cookies. You can do this here.

 

Stedelijke veerkracht biedt kwaliteit van leven

Overstromingen, cybercrime, aardbevingen en terrorisme behoren tot de orde van de dag. In deze onzekere wereld was veerkracht nog nooit zo belangrijk als nu. Veerkracht is het vermogen te herstellen van stress en tegenslag, om te gaan met onzekerheid en voorbereid te zijn op de mogelijke problemen die zich aandienen.

Stedelijke veerkracht biedt kwaliteit van leven


Sponge City, Wuhan, China

De meest dichtbevolkte stad van China, Wuhan, telt 11 miljoen inwoners en ligt bij de samenvloeiing van de rivieren Yangtze en Han. Door de klimaatverandering loopt de stad voortdurend risico op wateroverlast. Ontdek hoe wij Wuhan helpen om wateroverlast, droogte en vervuiling aan te pakken.

Sponge City, Wuhan, China

Wonderwoods


Wonderwoods

Utrecht staat voor gezond stedelijk leven en ziet het stationsgebied als groene aantrekkelijke toplocatie. In het Healthy Urban Quarter komt Wonderwoods: twee unieke woontorens die een groene, gezonde en duurzame verstedelijking uitstralen om de natuur in de stad te herstellen.

Klimaatadaptief schoolplein


Klimaatadaptief schoolplein

Steeds meer schoolbesturen zien het belang van een groene oase, waar kinderen kunnen ravotten, kletsen en ontdekken. Maar de groene pleinen bieden meer. Na het spelen op een groen plein kunnen leerlingen zich beter concentreren in de les en het pestgedrag vermindert. Verder is een natuurlijk speelveld klimaatbestendig: groen vangt meer regenwater op dan een traditioneel betegeld plein. Ook biedt het omwonenden een plek om elkaar te ontmoeten.

Rotterdamse Schouwburgplein


Rotterdamse Schouwburgplein

Initiatiefnemers Rotterdamse Schouwburg en De Doelen ontwikkelen samen met partners een plan om te investeren in de verduurzaming van het gebied rondom het Schouwburgplein Rotterdam. Doel is om het gebied stapsgewijs klimaatneutraal te maken in 2030.

Klimaatstresstest vliegbasis Eindhoven


Klimaatstresstest vliegbasis Eindhoven

Extreem weer komt steeds vaker voor. Dit heeft invloed op de continuïteit van het vliegverkeer. Veilig vliegverkeer van passagiers, vracht en continuïteit van militaire activiteiten zijn de basis voor een betrouwbare vliegbasis Eindhoven. Onderzoek wijst uit dat de vliegbasis in Eindhoven een aantal maatregelen moet nemen om klimaatbestendig, water robuust en daarmee ook veilig te zijn.

Carolien Gehrels

Carolien Gehrels

Carolien Gehrels, Global Solutions Director – Energy Transition

Stel mij een vraag
Sabrina Helmyr

Sabrina Helmyr

Sabrina Helmyr, Programmamanager Klimaatadaptatie

Stel mij een vraag

Neem contact op met {name} voor meer informatie & vragen

Arcadis gebruikt uw naam en e-mailadres alleen om uw vraag te beantwoorden. Meer informatie kunt u vinden in ons Privacy beleid.