You have not accepted cookies yet

This content is blocked. Please accept marketing cookies. You can do this here.

Ontdek onze oplossingen voor de uitdagingen van het stadsleven

De stad groeit en bloeit. Het is de broedplaats van handel, innovatie en communities. Op dit moment leeft maar liefst 55% van de wereldbevolking in stedelijk gebied en de groei zet zich nog verder voort. Hiermee heeft de stad een belangrijke rol in onze samenleving. Het is niet alleen de plek waar we wonen en werken. De stad is onze thuishaven. Een plek die veilig en vertrouwd aanvoelt, met een helder karakter waarin wij ons herkennen. Tegelijkertijd is de stad is ook de plek waar sociale, economische en milieutechnische uitdagingen samenkomen. Met de groei van stedelijk gebied neemt de behoefte aan slimme oplossingen voor deze uitdagingen toe. Zonder een goede planning, ontwerp en oog voor de omgeving zal stad van de toekomst geen plaats zijn waar burgers het potentieel volledig kunnen ontsluiten.

Arcadis helpt om een authentieke, integrale en duurzame visie voor gemeenten, steden en de omgeving maken. Met een integrale aanpak bieden onze expertteams ondersteuning van advies tot realisatie. Van het verbeteren van de kwaliteit van bestaande gebouwen tot het realiseren van een mobiliteitsknooppunten voor duurzaam vervoer. Wij begrijpen de uitdagingen waar mensen in steden voor staan en gebruiken die kennis om de stedelijke leefbaarheid te verbeteren. Zo creëren we aantrekkelijke leefomgeving die past bij het karakter van de stad.VERSTEDELIJKING IN NEDERLAND

De wereld is in korte tijd veranderd op een manier die we ons niet voor mogelijk hadden gehouden. De stad heeft veerkracht en flexibiliteit nodig om deze moeilijke tijden het hoofd te bieden. En daar hebben wij in Nederland gelukkig een zeer goede uitgangspositie.

Urbanisatie - Verstedelijking in Nederland


MIJN STAD IS GROEN, GEZOND EN KLIMAATBESTENDIG

Klimaatverandering, nieuw overheidsbeleid en bewustwording vanuit burgers dwingen steden om na te denken over de inrichting en impact van een stad op de omgeving. Hoe creëer je in de stad een gezond en groene leefomgeving voor huidige en toekomstige generaties? 

Urbanisatie - Mijn stad is groen gezond en klimaatbestendig

MIJN STAD IS WELVAREND EN BETAALBAAR

Om een aantrekkelijke stad te zijn en te blijven is het economisch en financieel klimaat van belang; voor investeerders, bedrijfsleven en bewoners. Een bruisende economie, werkgelegenheid, en goede huisvesting hebben een aanzuigende kracht. De uitdaging is een klimaat te creëren dat kansen biedt voor iedereen. 

Urbanisatie - Mijn stad is welvarend en betaalbaar


MIJN STAD IS SLIM, RE-GENERATIEF, EN INCLUSIEF

Steden zijn volop in ontwikkeling, maar de ruimte in de stad beperkt en de druk op de beschikbare ruimte wordt steeds groter. Het stedelijk gebied moet slimmer ingericht worden om de groei te accommoderen en te voorzien in de veranderende behoeftes van de burgers. 

Urbanisatie - Mijn stad is slim, vernieuwend en inclusief
MIJN STAD IS BEREIKBAAR

Verbonden en duurzaam reizen binnen de stad is belangrijk voor de kwaliteit van het stadsleven. Dit vraagt om integratie van de bestaande infrastructuur met nieuwe technologieën en bovenal om een mensgerichte aanpak. 

Urbanisatie - Mijn stad is bereikbaar
Carolien Gehrels

Carolien Gehrels

Carolien Gehrels, Global Solutions Director – Energy Transition

Neem contact op met {name} voor meer informatie & vragen

Arcadis gebruikt uw naam en e-mailadres alleen om uw vraag te beantwoorden. Meer informatie kunt u vinden in ons Privacy beleid.