You have not accepted cookies yet

This content is blocked. Please accept marketing cookies. You can do this here.
De behoefte aan productiecapaciteit en R&D-faciliteiten stijgt en wordt regelmatig naar boven boven bijgesteld. Succes in de toekomst leunt op optimalisatie van de ‘supply chain’, zodat het effectief aanpassen van het productieproces en de innovatie van eindproducten mogelijk is. Belangrijke versnellers hierin zijn automatisering, technologische innovaties en ontwikkelingen die het consumentgedrag blijvend beïnvloeden.

Het besluitvormingsproces voor Capex-investeringen is complexer dan ooit. Ondernemingen hebben een hoge focus op: doorlopend gezonde bedrijfsresultaten; het behouden en uitbreiden van een tevreden klantportefeuille en het voorblijven op concurrenten. Dit vraagt om de juiste balans in de besluitvorming tussen kosten, kwaliteit en snelheid. Belangrijke complicerende factor is dat de bestaande productie en onderzoeksfaciliteiten operationeel moeten blijven, ook als er ingrijpende nieuwbouw of verbouw plaatsvindt.

Arcadis brengt hierin een unieke propositie. We werken integraal, geïntegreerd, wereldwijd en met state of the art engineeringkennis en -gereedschap ingezet door ervaren ingenieurs en met maximale focus op het primaire proces. Onze impact op het succes van complexe Capex-projecten maakt ons trots. Lees er hieronder meer over.

Arcadis Netherlands duurzameindustrie _ werelwijdINTEGRAAL

Onze project- en designmanagers, adviseurs en engineers zijn ervaren op het gebied van procestechnologie, civiele techniek, bouwkunde, architectuur en ruimtelijke ordening. Dit zorgt voor een integrale aanpak voor alle technische en organisatorische disciplines over alle projectfases.

Aansluiting en raakvlakprojecten op een bestaande ‘brownfield’-situatie voegen vaak een extra complicerende factor toe aan een Capex-project. Dit doeltreffend oppakken is uitdagend, maar stelt ons in staat onze toegevoegde waarde hierin zichtbaar te maken. De relatie tussen het project en haar omgeving echt begrijpen is de sleutel voor het maken van goede keuzes en de basis voor het uitvoeringsplan. Denk daarbij onder andere aan de utilities en verkeersontsluiting waarvan de impact altijd verder rijkt dan de projectlocatie zelf. Veiligheid van productiepersoneel, aannemers en installateurs is cruciaal. Arcadis heeft een uitgebreid netwerk van partners die we inzetten op specifieke niches zoals brandveiligheid, lab-inrichting, intra-logistieke oplossingen, IT-oplossingen en meer. Deze partijen beheersen hun vakgebied tot in detail en bieden die toegevoegde waarde via onze projectteams.

Arcadis Netherlands duurzameindustrie _ werelwijd

GEINTEGREERD

Arcadis kent de veranderende marktvraag, regelgeving, wijzigingen in kostprijzen en de laatste innovaties en neemt deze mee in de projectplanning, budgetten en vergunningenstrategie. ‘Time to market’ is key, dat begrijpen onze specialisten en ze zijn in staat daarmee rekening te houden bij inkoopstrategieën en productselecties. Zo kunnen we het project begeleiden volgens de EPCm-methodiek. Als projectpartner met ervaring in alle fases van het project zijn we in staat een opdrachtgever echt te ontzorgen.

Het vinden van de juiste balans tussen kosten, kwaliteit en tijd vraagt om een geïntegreerde doorkijk van de hele cyclus van het project, van het opstellen van projectspecificaties tot en met ‘Commissioning and Startup’. Dit maakt het mogelijk om gedurende het hele project in control te zijn en te kunnen bijsturen op de projectbeheeraspecten, wanneer de situatie daarom vraagt. Specificaties goed inventariseren en deze borgen tijdens ontwerp, realisatie en commissioning, is cruciaal voor het succesvol realiseren van uw Capex-project. ‘Goede voorbereiding is het halve werk’ en aanpassingen in het ontwerp kosten naar gelang het project verder is ontwikkeld steeds meer geld en tijd.

Door middel van ‘Concurrent engineering’ organiseert het projectteam in een parallel proces de engineering van de procesinstallatie en het gebouw, van ‘basic engineering’ tot en met ‘technical design’. Daarbij hebben we aandacht voor veilig produceren, veilig onderhoud, veilig bouwen, veilig werken, duurzaamheid en andere belangrijke thema’s. Gedurende het gehele project gebruiken we sturingstools zoals SEM (Systems Engineering Modeling) en BIM (Building Information Modeling). Onze adviseurs geven deze aandachtsgebieden de aandacht die ze verdienen. De uitkomst is een project dat voorspoedig verloopt en overzichtelijk overgedragen wordt aan de proces- en de beheerorganisatie. 

 

Arcadis Netherlands duurzameindustrie _ werelwijd

WERELDWIJD

Arcadis is niet alleen internationaal actief, maar ook een wereldwijd geïntegreerde onderneming. Vanuit Nederland kunnen wij internationale projecten begeleiden in samenwerking met een lokale vestiging. Vanuit Nederland heeft de opdrachtgever één vast aanspreekpunt. Het project wordt ondersteunt door lokale collega’s die bekend zijn: met lokale regelgeving, inkoopstrategieën en uitvoeringsmethodes. Dit geldt andersom ook voor opdrachtgevers met een Nederlandse site binnen een internationale onderneming. Internationale investeringsprogramma’s vertalen wij samen met u naar de Nederlandse situatie en uw eigen programma.

Arcadis collega’s zijn nagenoeg overal ter wereld aanwezig. Waar we niet gevestigd zijn, hebben of zoeken we lokale partners. We leren van elkaar en van de verschillen, zo helpen we elkaar aanpassingen te maken in het belang van de opdrachtgever. Arcadis is van begin tot eind uw partner, ook over de grens. 

 

Arcadis Netherlands duurzameindustrie _ werelwijd


STATE OF THE ART

Een geïntegreerd ontwerp- en adviesbureau inschakelen brengt significante meerwaarde in het project. Het ontwerpproces is geheel digitaal en 100% BIM, de te ontwerpen procesinstallaties worden in ‘Process Flow Diagram’s’ (PFD’s) en ‘Process Instrumentation Diagram’s’ (PID’s) weergegeven, die gekoppeld zijn aan Plant3D (een 3D-ontwerp ontwerpprogramma) zodat wijzigingen in de PID ook zichtbaar zijn in het 3D ontwerp. Wanneer het ruimtebeslag van het procesproces en de bijbehorende voorzieningen duidelijk zijn, wordt er een eerste bouwkundig ontwerp gemaakt. Daarna ontwikkelt het integrale ontwerpproces zich verder in die omgeving, elke betrokken partij ontwerpt in hetzelfde 3D-model. De rol van een ervaren ontwerpcoördinator waarborgt een succesvol eindproduct.

Arcadis Netherlands duurzameindustrie _ werelwijd
FOCUS

Focus en inzet van specialisten draagt in zeer belangrijke mate bij aan een succesvol projectresultaat. Voor diverse ‘asset-classes’ hebben we specialistische teams opgebouwd die maximale knowhow en ervaring hebben opgebouwd en u helpen om een state-of-the-art oplossing te realiseren. Wij zijn gespecialiseerd in het ontwerpen en realiseren van R&D-faciliteiten, laboratoria, procesinstallaties voor de food-en pharma-industrie, warehousing, containeroverslag, waterzuiveringen en alle vormen van GWW, enabling infrastructuur en utilities.

Opdrachtgevers ervaren de samenwerking en inbreng op Capex-projecten als zeer waardevol, overzichtelijk en efficiënt.

Arcadis Netherlands duurzameindustrie _ werelwijd

Meewerken aan toonaangevende Capex-projecten? We zijn altijd op zoek naar nieuwe collega’s

Waar je ook werkt, wat je ook doet, bij Arcadis draag je bij aan het verbeteren van de kwaliteit van leven. “Improving quality of life” is wat ons verbindt en inspireert. Onze mensen kijken vanuit verschillende perspectieven, bouwen duurzame relaties op en geven de toekomst vorm. Samen gaan we de uitdaging aan om onze wereld te verbeteren. Met vijf kernwaarden bouwen we aan een unieke bedrijfscultuur: people first, integriteit, klantsucces, samenwerking en duurzaamheid.

Kijk of je een ‘klik’ hebt met het vakgebied en onze vacatures, heb je een vraag over werken bij Arcadis neem contact op Ron van Mourik.

Arjan Barbier

Arjan Barbier

Arjan Barbier, Sectorleider Industrial Manufacturing Technology

Steven Boogert

Steven Boogert

Steven Boogert, Commercial Director Energy & Resources

Martijn Karrenbeld

Martijn Karrenbeld

Martijn Karrenbeld, Global Director Industrial Production

Leen de Kluiver

Leen de Kluiver

Leen de Kluiver, Manager Process Design & Engineering

Emiel Buijssen

Emiel Buijssen

Emiel Buijssen, Automated Warehousing Lead

Frans van der Meer

Frans van der Meer

Frans van der Meer, EPCm Lead

Stefan  Lezwijn

Stefan Lezwijn

Stefan  Lezwijn, Hoofd adviesgroep Infra Installaties

Carsten Assmann

Carsten Assmann

Carsten Assmann, Manager Strategic Environmental Consultancy

Marco Piët

Marco Piët

Marco Piët, Director Water Technology

Neem contact op met {name} voor meer informatie & vragen

Arcadis gebruikt uw naam en e-mailadres alleen om uw vraag te beantwoorden. Meer informatie kunt u vinden in ons Privacy beleid.