Energietransitie: nog nooit zó urgent


Een stijgende zeespiegel, afnemende biodiversiteit en extreem weer - de samenleving is hard op zoek naar antwoorden voor de klimaatverandering. Woorden als klimaatstress en vliegschaamte doen hun intrede en organisaties zoeken naar een manier om een bijdrage te leveren aan het beperken van de wereldwijde CO2-uitstoot en de opwarming van de aarde. De transitie van het gebruik van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energie is nog nooit zó urgent geweest. 

Samen realiseren we de energietransitieVan ambitie tot uitvoering

De energietransitie is een zeer complexe opgave met vele belangen en stakeholders. Overheden en netbeheerders ontwikkelen een duurzame energieplanning voor stad en regio. Vastgoedeigenaren, projectontwikkelaars en woningcorporaties werken aan een duurzaam gebouwde omgeving. Energiebedrijven proberen te voldoen aan de verhoogde vraag naar hernieuwbare energie, waarbij distributie en opslag een grote uitdaging vormen. Ook het ruimtebeslag van de leefomgeving is een belangrijk thema, zowel boven- als ondergronds. Dit speelveld vraagt om een integrale benadering met kennis en kunde in de gehele keten: van strategie tot uitvoering.

Samen realiseren we de energietransitie

Creatieve en haalbare energieoplossingen

Arcadis werkt samen met Over Morgen aan de integrale aanpak van de energietransitie, van ambitie tot concrete stappen. We nemen zowel sociale, technische, financiële, als organisatorische aspecten in het proces mee. Stakeholdermanagement en participatie van betrokkenen spelen daarbij een cruciale rol. Arcadis en Over Morgen combineren technische expertise, data-gedreven oplossingen en innovatieve kracht. In samenspraak met onze opdrachtgevers ontwikkelen we creatieve, realistische én toekomstbestendige oplossingen om het energiesysteem te verduurzamen. Zo werken we met u aan een toekomstbestendige leefomgeving voor ons allemaal.

Stedelijke en regionale duurzame energieplanning

Stedelijke en regionale duurzame energieplanning

Arcadis en Over Morgen helpen overheden met een integrale aanpak van gebiedsopgaven inclusief burgerparticipatie en stakeholdermanagement.

Bekijk project Amsterdam Aardgasvrij

Energietransitie in de gebouwde omgeving

Energietransitie in de gebouwde omgeving

Het verduurzamen van de leefomgeving door technisch en economisch programmamanagement en een integrale gebouwaanpak.

Bekijk project Rotterdam Schouwburgplein

Distributie en opslag van energie

Distributie en opslag van energie

Implementatie, financiering, design en engineering van warmtenetten en slimme balancering van energiesystemen door opslag en smart grids.

Bekijk project waterstofwijk Hoogeveen

Productie van hernieuwbare energie

Productie van hernieuwbare energie

Ontwikkeling en license to operate van zon- en windenergieprojecten, inclusief consortiumvorming en ruimtelijke inpassing.

Bekijk project zonnepark Lingewal

Energietransitie

Met het bevestigen van uw e-mail voorkeur, gaat u ermee akkoord e-mailmarketingcommunicatie van Arcadis te ontvangen. U heeft altijd de mogelijkheid om u af te melden of aan te melden voor specifieke communicatie via ons voorkeurscentrum. Bekijk ook onze privacyverklaring.

Wim Voogd

Wim Voogd

Programmaleider Energietransitie

Stel mij een vraag

Lees meer op CO2-footprint in Nederland of ga naar Arcadis Duurzaamheid voor meer informatie over duurzaamheid bij Arcadis.

Connect with {name} for more information & questions

Arcadis will use your name and email address only to respond to your question. More information can be found in our Privacy policy