You have not accepted cookies yet

This content is blocked. Please accept marketing cookies. You can do this here.

Marieke Holownia

Junior Consultant

Het is zover: na dagen regen schijnt de zon. Samen met een flinke groep omgevingsmanagers, ecologen en landschapsontwerpers trek ik de modderige uiterwaarde in. We zijn op veldbezoek in Milsbeek naar de maatregel Gebrande Kamp voor Kaderrichtlijn Water (KRW). Voor Rijkswaterstaat Zuid-Nederland ontwierpen we een langwerpige oevergeul en de optimalisatie van de bestaande kwelgeul. Dit verbetert het leefgebied voor waterplanten en -dieren en draagt bij aan het ecologisch herstel van het Maassysteem.

Tijdens dit bezoek zie ik zelf hoe de KRW-maatregel een jaar na de aanleg erbij ligt en wat dit betekent voor de rivier, planten en dieren. Erg leerzaam en nuttig om te weten, want binnen Arcadis ben ik me aan het ontwikkelen als omgevingsmanager. Een gave rol waarin ik maatschappelijke vraagstukken en het verbeteren van de leefomgeving samenbreng met de mensen die een direct belang hebben bij een ontwikkeling.

Voor het project Kaderrichtlijn water Maas (KRW) adviseert Arcadis Rijkswaterstaat over het verbeteren van de ecologische waterkwaliteit van de Maas. Denk aan het aanleggen van natuurvriendelijke oevers, geulen en het verbeteren van beekmondingen, voor het herstel van het leefgebied van planten en dieren in dit systeem. We doen dit zo integraal mogelijk door als het ware met een ecologische, sociale en economische bril naar de rivier te kijken.

Schakelen tussen relatie, inhoud en proces

Vanuit stakeholdermanagement werk ik dagelijks intensief samen met partijen uit de omgeving om tot maatregelen voor het ecologisch herstel van de rivier te komen. Daarbij houd ik zo veel mogelijk rekening met diverse belangen. Draagvlak bereiken we door goed te luisteren naar wensen en eisen van de perceeleigenaren, zoals agrariërs, natuurorganisaties, waterschappen, gemeenten en bouw- en grondstofbedrijven. Dat vind ik erg belangrijk, want ik wil tenslotte zelf ook graag een kwalitatief goed en zorgvuldig besluit vormgeven en op zo’n manier dat elke stakeholder het proces waarin deze zich bevindt goed begrijpt. Voor elke beslissing is het belangrijk dat een stakeholder de achtergrond kent en zich betrokken voelt. Binnen het project KRW spelen uiteenlopende vraagstukken. Het is continu schakelen tussen relatie, inhoud en proces. Dat maakt mijn werk ontzettend boeiend en uitdagend, maar vooral enorm leuk.

Waarom omgevingsmanagement?

Omgevingsmanagement is een belangrijk onderdeel van onze projecten. Hiermee verenigen wij de belangen van stakeholders en de leefomgeving en vertalen we de behoeften en ontwikkelingen uit de omgeving naar de projectopgaven. Dit geldt ook andersom. We vertalen de projectopgaven naar de belanghebbenden in de omgeving en onderzoeken hoe verschillende eisen en wensen het beste samenkomen. Zo behalen we voor iedereen een zo goed mogelijk resultaat. Samen met onze opdrachtgevers vertalen we dit naar een haalbaar ontwerp zodat bestuurders zorgvuldige besluiten nemen. In dit proces zie ik mezelf als de spin in het web die ervoor zorgt dat de communicatie tussen alle partijen goed verloopt.

Leerreis strategisch omgevingsmanagement

Voor mijn werk gebruik ik de principes van Strategisch Omgevingsmanagement (SOM). Deze methodiek leent zich voor complexe omgevingsprocessen en helpt om de dialoog aan te gaan. Hiervoor volgde ik speciaal de leerreis strategisch omgevingsmanagement waarin de SOM-principes centraal staan. Tijdens de cursus ervoer ik de juiste mix tussen de theorie op het gebied van SOM en de praktische toepassing. Zo oefende ik verschillende situaties met mijn collega’s en zag hoe ik verschillende inzichten al toepaste in mijn eigen projecten.

De belangrijkste les die ik leerde als omgevingsmanager is dat je nooit tegenover de andere staat, maar altijd naast elkaar: 1+1 = 3.

Neem contact op met {name} voor meer informatie & vragen

Arcadis gebruikt uw naam en e-mailadres alleen om uw vraag te beantwoorden. Meer informatie kunt u vinden in ons Privacy beleid.