You have not accepted cookies yet

This content is blocked. Please accept marketing cookies. You can do this here.

Jurjen Haitsma

Programma Manager Digital Transformation

Al enkele jaren maken we bij Arcadis gebruik van Digital Twin functionaliteit. Het is een platform dat databronnen met elkaar combineert, verrijkt en visualiseert. Dit leidt tot nieuwe inzichten en zorgt ervoor dat de klant (betere) beslissingen kan nemen. In dit blog leg ik je uit wat Digital Twins precies zijn, welke verschillende niveaus ze kunnen hebben en waarom deze tool zo goed aansluit bij de centrale doelstelling van Arcadis.

Het motto van Arcadis is ‘Improving quality of life’. Dat is ook mijn persoonlijke drijfveer. Ik wil graag meewerken aan een betere wereld, bijvoorbeeld op het gebied van mobiliteit: bouwen aan een infrastructuur die ervoor zorgt dat je je op een veilige manier kunt verplaatsen met zo weinig mogelijk belasting voor het milieu. Digital Twins kunnen daar een belangrijke bijdrage aan leveren.

De verschillende niveaus van Digital Twins

Een Digital Twin is een virtuele representatie van de werkelijkheid, waar je met behulp van virtual reality als het ware doorheen kunt lopen. Deze omgeving kunnen we verrijken met een grote hoeveelheid data op verschillende niveaus, wat ook de mate van interactie bepaalt. Het begint met een virtual asset op basis van een BIM (bouwinformatiemodel). Vervolgens kun je daar informatie aan toevoegen. Dat begint met bevraagbare assets, zoals handleidingen en onderhoudsrapporten die je kunt opvragen door op zo’n onderdeel te klikken. Het volgende niveau zijn de zogenaamde talking assets, waarbij sensoren real-time informatie verzamelen en verstrekken. Dit levert zoveel data op, dat je met behulp van machine learning artificial intelligence voorspellingen kunt doen. Je kunt dan bijvoorbeeld onveilige situaties voor zijn of tijdig onderhoud verrichten. Als je zo’n predictive asset in zijn omgeving plaatst, hebben we het over connected assets. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een tunnel inclusief wegen, bruggen en viaducten. Dit is de meest geavanceerde Digital Twin.
Visualisatie van: The roadmap to improve Digital Twin Maturity

Wat doet Arcadis op dit gebied?

Behalve voor mobiliteit zijn Digital Twins uitermate geschikt voor gebouwen en resilience, dus water en milieu; bijvoorbeeld bij stresstesten in steden, Rioolwaterzuiveringsinstallaties, het ontwerp van havengebieden. Op al deze terreinen is Arcadis actief met deze technologie en hebben we de meerwaarde ervan aangetoond voor onze klanten. Een mooi voorbeeld is de Waterwolftunnel, die we samen met de provincie Noord-Holland beheren en onderhouden. Hiervoor gebruiken we diverse Digital Twin toepassingen. zoals visualisaties, simulaties en data verrijking. Daardoor kunnen we onder meer voor een betere doorstroming zorgen, de conditie van de tunnel en de systemen monitoren en de milieubelasting in de gaten houden. Waar we naar toe willen is dat we bijvoorbeeld onveilige situaties kunnen voorspellen bij veranderende weersomstandigheden en automobilisten kunnen voorzien van de juiste informatie om veilig thuis te komen. De mogelijkheden zijn eindeloos.

Leidend voor het niveau en de invulling van de Digital Twin is de informatiebehoefte van de klant voor een optimale bedrijfsvoering op gebieden als capaciteit, veiligheid, bereikbaarheid, kostenreductie en milieu. Samen bepalen we welke informatie de klant nodig heeft, bijvoorbeeld voor veilige en snelle verplaatsingen met een efficiënt gebruik van brand- en grondstoffen en zo weinig mogelijk overlast voor de omgeving. Het is aan Arcadis om eventuele ontbrekende informatie te definiëren en toe te voegen. Daarvoor staan we in voortdurend overleg met elkaar. Co-creatie en Digital Twins horen voor mij één op één bij elkaar.

Wil je meer weten over Digital Twins, onze BIM workflows en Operate & Maintain dashboards, neem dan contact met me op of kijk verder op onze website!

Man met VR-bril bekijkt een digital twin (een digitale tweeling). Arcadis gebruikt een Digital Twin voor gebouwen en resillence en Digital Twin infrastructuur voor mobiliteit

Neem contact op met {name} voor meer informatie & vragen

Arcadis gebruikt uw naam en e-mailadres alleen om uw vraag te beantwoorden. Meer informatie kunt u vinden in ons Privacy beleid.